top of page

Základní představy členů OH o programu

Aktualizováno: 27. 5. 2021Předsednictvo Občanského hnutí připravilo ke dni 16. února 2021 první Kulatý stůl pro členskou základnu OH na téma Program Občanského hnutí.

Body programu navrhovali členové v rámci debaty kulatého stolu. Naši administrátoři zpracovali návrhy do ankety, ve které bylo hlasováno. První návrhy témat jsme zvolili na základě výsledků předběžných anket na sociálních sítí příznivců OH a další klíčové body navrhovali sami členové Občanského hnutí.


Hlasování o základní představě členské základny o podobě programu bylo průběžné a trvalo 1 měsíc. Finální podoba byla stanovena až po ukončení hlasování dne 16. března 2021. Členové předsednictva, pověření řízením tohoto Kulatého stolu, sepsali po ukončení hlasování toto memorandum o závěrech a výsledcích kulatého stolu na téma Program OH.


Přesnou představu o programu OH, zatím nemáme, ta musí být řádně odsouhlasena členskou základnou. Kulatý stůl, který byl právě ukončen, vytvořil toto memorandum, které je základní programovou tezí Občanského hnutí, základní představou. Program se bude dále rozšiřovat na základě jednání dalších kulatých stolů, které budou vypsány v případě potřeby na témata jednotlivých programových tezí a především bude vytvořen Kulatý stůl pro vytvoření návrhu na oficiální podobu Prgoramu OH. K jednání kulatých stolů budou přizváni odborníci na daná témata, kteří budou vést diskusi s členskou základnou. Kulatý stůl, který je poradním orgánem členské základny pro následné hlasování Národního sněmu. Postupně budou vytvořeny programové okruhy, do kterých budou zahrnuty jednotlivé návrhy. Program Občanského hnutí bude i nadále diskutován v rámci kulatého stolu a jednání o jeho podobě bude průběžně pokračovat, mohou se ho účastnit všichni členové, ale též přizvaní hosté z řad odborné veřejnosti. O finální podobě programových okruhů a zahrnutých bodů, bude hlasováno v době před volbami do PSČR. Do nadcházejících voleb do PSČR bychom měli znát již podrobnou programovou tezi a podrobný a ucelený koncept Programu Občanského hnutí. K tomu je potřeba vypsat Národní sněm, který odsouhlasí finální oficiální podobu Programu OH.


Program Občanského hnutí se bude i nadále rozšiřovat, vyvíjet a jeho podoba se částečně měnit v souvislosti s výsledky jednání kulatých stolů a jejich návaznosti na hlasování členské základny, s vývojem politické situace atd. Členové občanského hnutí mohou i nadále navrhovat nové body do anket pro budoucí hlasování.


Vítáme zapojení odborné veřejnosti do diskusí kulatých stolů na jednotlivá programová témata. Diskusí se mohou účastnit také občané z řad příznivců Občanského hnutí. Jejich hlas je v tomto případě poradní, stejně tak jako jednotlivé závěry – memoranda kulatých stolů. Budeme velice rádi, pokud se veřejnost, zejména odborníci, zapojí do diskuse nad jednotlivými body.


Předsednictvo Občanského hnutí bude sestavovat a aktualizovat Program Občanského hnutí na základě budoucích jednání kulatých stolů a vyvstalých hlasování.


Děkujeme všem zúčastněným členům OH za hlasy v rámci volební ankety za vytvoření Základního Programu Občanského hnutí, příznivcům a odborníkům, kteří nám pomáhali tento základní program sestavit.


O změnách v Programu a jeho aktualizacích bude členskou základnu i veřejnost neprodleně informovat Předsednictvo Občanského hnutí tak jak mu určují Stanovy Občanského hnutí.* ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁ TEZE OH V BODECH


body jsou seřazeny dle důležitosti a dle přiděleného počtu hlasů ve vnitrostranickém hlasování


1. Vystoupení České republiky z Evropské unie – zahájení kampaně CZEXIT

2. Zajištění potravinové soběstačnosti země

3. Zrušení financování neziskovek podporujících integraci ilegálních uprchlíků

4. Zrušení financování politických neziskovek

5. Zachování České koruny – odmítnutí Eura

6. Odvolatelnost politiků na základě referenda

7. Zrušení imunity politiků vyjma projevů na půdě Parlamentu ČR

8. Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků vč. testování a očkování

9. Důsledná kontrola vakcín klinickým testováním před jejich použitím

10. Zrušení Pandemického zákona

11. Zprovoznění zákona o Referendu – proveditelnost a všeobecná vyvolatelnost

12. Posílení vážnosti práva petičního

13. Důraz na zachování a platnosti Benešových dekretů

14. Posílení účinnosti zákonů vztahujících se k vlastizradě a velezradě

15. Posílení armády a branné soběstačnosti státu

16. Zavedení povinné vojenské služby na 1 rok

17. Prosazení zákazu prodeje půdy cizincům

18. Podpora ekologicky udržitelného hospodářství a aquaponie

19. Podpora malých zemědělců

20. Prosazení jednorázového snížení platů zákonodárců a vládních činitelů o 20%

21. Valorizace důchodů o 8-10%

22. Odmítnutí návrhů na korespondenční hlasování ve volbách

23. Zpětná kontrola ČSÚ při výpadku služeb během voleb

24. Zrušení soukromých exekutorů, zavedení instituce státních exekutorů

25. Revitalizace Zákona o exekucích

26. Revitalizace Zákona o insolvenci

27. Zrušení Inkluze

28. Podpora sportovních a mimoškolních aktivit mládeže

29. Zákaz náboženství nerespektujících práva a svobody člověka

30. Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků

31. Zrušení agentury CzechInvest

32. Zrušení EET

33. Podpora státu ve formě bezúročných půjček 100tis pro novomanžele

34. Státní výstavba „chytrých“ bytů a podpora generačního bydlení

35. Zrušení povinnosti platby koncesionářských poplatků

36. Vystoupení z NATO

37. Vystoupení z OSN

38. Okamžité odstoupení od spolupráce s WHO

39. Posílení práva zvířat – povýšení roli zvířete z věci na živou bytost

40. Vytvoření banky Občanského hnutí

41. Ústavní zakotvení pojmu matka – žena, otec – muž.

42. Posílení podpory invalidům, samoživitelům a nízkopříjmových skupin obyvatel

43. Ochrana samoživitelů a sanování plateb alimentů ze strany státu a jejich vymáhání státem

44. Program zdravé a pestré krajiny –budování remízků, ochrana půdy a přírodních rezervací

45. Ochrana nerostného bohatství státu s ohledem na krajinu, přírodu a životní prostředí

46. Posílení činnosti orgánů činných v odhalování majetkové trestné činnosti rozkrádání státu a zavedení institutu zabavení majetku osobám vinným z takové trestné činnosti

47. Boj za zrušení církevních restitucí pro jejich neplatnost, boj za zrušení restitucí odporujících Benešovým dekretům a restitucím provedených proti platným zákonům


Programových bodů bylo navrženo více, kolem stovky, výše uváděné body, které získaly nadpoloviční počet hlasů, mají většinovou podporu. Nyní je potřeba dosáhnout konsenzu a vytvořit funkční a komplexní návrh pro hlasování Národního sněmu o finální a oficiální podobě volebního programu.


V případě jakýchkoliv dotazů k otázkám Programu Občanského hnutí se obracejte na politické zástupce OH, na předsednictvo OH či na členy hnutí a organizátory kulatých stolů.


* jde o zákaladní většinovou představu členské základny, nejde zatím o finální podobu Programu OH


Dokument v podobě ke stažení naleznete zde:

Základní Program OH 16.3.2021
.pdf
Download PDF • 242KB

648 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page