Vyjádření k bankovním účtům hnutí

Aktualizace: led 30

Vážení členové,

množí se různé nejasnosti a také pomluvy o účtech Občanského hnutí a manipulace s prostředky na těchto účtech.

Chci vás proto ujistit, že veškeré účty hnutí jsou registrovány řádně v souladu s požadavky Úřadu pro dozor nad hospodařením politických stran a hnutí. Pokud by vás to zajímalo blíže, dle zákona č. 424/1991 Sb. má mít politické hnutí 4 účty:


§ 17a (2) Strany a hnutí a politické instituty vedou oddělené účty pro

a) příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění,

b) plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu,

c) financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony,

d) ostatní příjmy a výdaje.

(3) Finanční prostředky podle odstavce 2 písm. a) vedou strany a hnutí a politické instituty na zvláštním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na těchto účtech (dále jen "zvláštní účet").

Občanské hnutí vlastní tedy celkem 4 účty, z toho dva účty transparentní (účet pro zasílání darů a účet pro financování volebních kampaní) a dva účty běžné (účet pro zasílání členských příspěvků a účet pro výplatu mezd).

V počátku registrace do Občanského hnutí byl prvním zájemcům o členství pro platbu členského příspěvku sdělen transparentní účet podle odstavce 2 písm. a), jehož účelem je zasílání darů. Na tuto nesrovnalost jsme byli ze strany ÚDHPSH následně upozorněni, omyl jsme napravili a dalším registrujícím se zájemcům o členství již byl v e-mailu zaslán správný účet pro zasílání členských příspěvků podle odstavce 2 písm. d).

Členské poplatky zaslané původně na transparentní účet hnutí budou samozřejmě řádně vyúčtovány a zaevidovány k běžnému účtu hnutí pro zasílání členských příspěvků.

Pro úplnost níže uvádím souhrn účtů Občanského hnutí, který naleznete na webových stránkách hnutí. Doplním, že provozní běžný účet hnutí pro výplaty mezd podle odstavce 2 písm. b) není zveřejněn.

Účet pro mzdy zaměstnanců OH - 2801916419/2010

Na tento účet nezasílejte žádné prostředky, účet je určen výhradně pro platby zaměstnancům OH.


Provozní účet a účet pro zasílání členských příspěvků - 2801916421/2010

PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY - IBAN: CZ6820100000002801916421

Tento provozní účet slouží k zasílání členských příspěvků a jako provozní účet. K úhradě členských příspěvků budete vyzváni pod konkrétním variabilním symbolem. Dary na tento účet nezasílejte!

Transparentní účet - účet pro dary - 2101916420/2010

PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY - IBAN: CZ7820100000002101916420

Tento účet slouží výhradně pro přijímání darů. Dary prosím zasílejte s poznámkou "dar".

Členské příspěvky na tento účet nezasílejte!

Transparentní účet - volební účet hnutí - 2801916413/2010

Na tento účet prosím neposílejte žádné prostředky, tento účet není určen pro přijímání darů a příspěvků. Jde o účet zřízený ze zákonné povinnosti pro financování voleb Občanským hnutím.

Dary ani členské příspěvky na tento účet nezasílejte!

Děkuji za pochopení.

Pavel Mašek

604 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše