top of page

Výzva k boji za Českou republiku s Občanským hnutímNaše země je vydrancovaná, občané vymačkáni do sucha, všude zmar a bída. Co znamená stát pro lidi, kteří se je rozhodli drancovat? Nezajímají je! Zajímá je jedna jediná věc: zdali jsme ochotni být drancováni a zdali jsme schopni tomu vzdorovat.


Tvrdíme, že nejsme tak hloupí, abychom zůstali potichu a nechali si to líbit. Demokracie je zřejmě přímo stvořena k tomu aby jí vedli hlupáci a idioti, protože tito údajní "vůdcové" nám to dokazují den co den. Dokonce ve chvíli, kdy se lidé sjednotí a prohlásí: "Už se nenecháme drancovat" tak oni to bagatelizují či demokratický názor ignorují. Tak jsou to naši zástupcové nebo ne? Proč si je tedy volíme, když nerespektují naši vůli? Já vám prozradím jak to je. Ve skutečnosti v zemích jako v té naší vládnou pouze peníze a touha po moci.


Mluví se o svobodě slova a svobodném tisku, znamená však v případě veřejnoprávního média, že si médium má říkat co chce? Je správné nechat vykládat ty nejhanebnější lži do éteru jen, protože je to dovoleno? Například to co je v přímém rozporu s veškerou logikou i současným děním? Máme tolerovat svobodu médií, když jde o špatnou výchovu mládeže? Když jde o podporu režimů podobných těm, nad kterými lidstvo již dříve zvítězilo a které se znovu derou na povrch jako by historie neexistovala? Je snad hříchem říkat pravdu, i když to bolí? Média vytvářejí a kontrolují veřejné mínění, my se ale ptáme: "Na čí objednávku?". Máme tedy raději mávnout rukou, zanadávat si u piva nebo přepnout na sportovní kanál? Opět vám prozradím jak to je. Svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých a to je fakt, který si zřejmě šéfové masmédií buď neuvědomují, nebo co je horší, uvědomují až moc dobře a proto nerespektují zákony. Řešení je jednoduché: svěřme tuto kardinální úlohu těm, které osobně známe a které si osobně zvolíme. Ti budou zodpovědně spravovat své úřady respektovat zákony, protože je odvoláme v případě, že tak činit nebudou.


Politické strany ve skutečnosti nemají žádné rozdíly, vždyť už je znáte. Stále stejný marasmus. Jak se říká "Z deště pod okap!". Všechny byly stejné, jak komunisté, kteří zavírali lidi do lágrů, tak ODS která rozkradla tuto zemi a pomohla rozdělit Československo. A mohli bychom pokračovat nevyjímajíce současné parlamentní strany jako je TOP09 viz kauzy Casa, restituce, Pandury, padáky a tak bychom mohli pokračovat…. ANO? ČSSD? Piráti? STAN? Hanba mluvit! A co ti co naslibovali hory doly? Proč se tak však děje? Je to jednoduché: "O nás bez nás." - to je ta pravá politika, která se tu řeší. Jednou za 2-4 roky vhoďte lístek a pak buďte zticha! A pak ti samí lidé mandát za mandátem pracují na svém blahobytu a blahobytu těch, se kterými si myjí ruce. Pravdou je, že si nevládneme sami ani prostřednictvím volených zástupců. Pravdou je, že nevolení zástupci oligarchie a globálních elit vládnou jako loutky prostřednictvím stranických sekretariátů. Tito lidé se pak nezodpovídají lidu této země, ale svým vlastním loutkářům, sponzorům politických stran.


Měli bychom si uvědomit, že obzvláště v zemi jako je ta naše nesmíme politikům důvěřovat, jak říkal Karel Kryl a přitom to dělá skoro každý. V zemích které údajně oplývají svobodou a bohatstvím, by měl existovat velmi pohodlný život plný štěstí a zdravého života. Opak je však pravdou. A víte proč? Opět vám prozradíme čím to je: "Káží vodu a pijí víno!"


My, občané, nejsme středem zájmu našich politiků. Jsme považováni za tzv. "lidské zdroje", za bezmocná čísla v tabulkách. Na čem jim skutečně záleží, je spokojenost těchto "tvůrců demokracie", to znamená na existenci pár stovek jedinců, kteří vlastní nejen v této zemi, ale na celé planetě - továrny, majetkové podíly, korporace, média, banky, a kteří, koneckonců, ve skutečnosti řídí tento stát tak jako ty ostatní. Právě kvůli tomu, že nejsou motivováni zodpovědností, nemají žádnou motivaci, aby se těm, kteří vládnou, dobře dařilo. Víc pro nás znamená méně pro ně a to je jejich jediná a skutečná motivace. Tito volení zástupci jsou vůči právu imunní, neodvolatelní, jsou odpovědni pouze šéfům stranických sekretariátů, oligarchům, nikým nevoleným evropským a globálním byrokratům a nikoliv nám voličům.


My, přátelé Občanského hnutí prohlašujeme, že demokracii, po které tak toužíme, jsme tu zatím nikdy neměli. Proto voláme po přímé a skutečné demokracii. Toto vše se však neděje pouze u nás doma, touto nemocí je postižená celá planeta a zejména západní svět. Tito "tvůrcové" operují na mnohem vyšších levelech než je vláda naší pidizemičky. Existují velice mocní loutkáři, kteří operují na mezinárodní globální úrovni a kteří jsou dokonce mocnější než ti naši loutkáři domácí. A výsledek? Ze samotných loutkářů se stávají loutky! Nakonec zjistíte, kam až ty provázky sahají. K malé skupince dokonale organizovaných jedinců, kteří se neštítí pro vlastní prospěch a udržení moci, těch nejhanebnějších zločinů. Války, nemoci, utrpení lidí; to je jejich denním chlebem, protože to je ta nejjednodušší a nejsnazší cesta – jinou totiž neznají! Vinni však nejsou oni – viníky jsme my všichni. Jsme vinni především tím, že si toto neuvědomujeme a také tím, že proti tomu nic neděláme a tak sedíme a čekáme, že se něco změní, ale změna stále nepřichází.


Rozbitím ČSFR, roztrhli naši samovládci nejen náš stát, ale s ním také naši společnou historii několika generací Čechoslováků, tradice a veškeré konotace s historií, znásilnili to co jim samotným mělo být nade vše svaté a pro získání nového úřadu A bylo to opět v duchu "o nás - bez nás". Českoslovanskou lípu vythrli i s kořeny a teď si ji chtějí naporcovat mezi sebou. Co by tomu řekli naši velcí předkové? Mnoho generací žijících v Českých zemích i na Slovensku jsou skutečnými Čechoslováky. S tím rozbili i celé rodiny, zejména se pokusili o zničení těch Československých a těm největším Čechoslovákům jakými byl například Karel Kryl, dokonce upřeli možnost žít ve své rodné zemi.


Tyto osoby nechtějí blahobyt svých spoluobčanů, nechtějí mír pro další generace, chtějí války a utrpení a vysoké zdi, za kterými si nadbytek blahobytu užijí sami pro sebe. Jakmile však zjistí, že si lidé začínají uvědomovat jak to je, hned zatroubí na své hlásné trouby médií. Tvrdíme, že tito lidé nás mohou utlačovat, mohou nás i zabít pokud se jim to zlíbí, ale my se rozhodli s nimi bojovat tak jako naši předkové před sto lety!


V historii vždy existovali lidé, kteří nás na toto upozorňovali, ale my je přes mocný hlas těchto samovládců a jejich hlásných trub neslyšeli. John Fitzgerald Kennedy, Gándhí, Jan Palach, Jan Hus, Ježíš Kristus. Soudobá historie má však svoje vlastní hrdiny, jako například poslance Federálního shromáždění, kteří se nedali koupit ani za Škodu Favorit. Pak dokonce vzali pravdu, kterou nám tito úžasní lidé vyjevili a otočili ji naruby opět tak aby se jim to hodilo do krámu. Říkáme: STAČILO!


Budou se nám vysmívat a asi si myslí, že si děláme legraci, ale my říkáme, že podcenili současnou situaci. Svět má vůli se změnit, vidíme a pozorujeme to jako naléhavou žádost, která je cítit ve vzduchu a poletuje všude kolem nás.


Proto vás vyzýváme k boji. K boji za naše upřená práva, za suverénní, nezávislý a samostatný stát. Co to ale znamená? Nemáme pro vás potěšující zprávu. Postavit se tomuto osudu znamená vyhlásit válku těm, kteří drží v rukou veškeré prostředky a sílu našeho národa a moc nad touto zemí. Tito lidé se ujali veškerých klíčových pozic v našich životech, v sociálních strukturách politického, kulturního a ekonomického života. Z těchto klíčových pozic ovládají tyto domnělé loutkáře, včetně sebe samých, skrze veřejné mínění, kapitál, stranickou politiku a volební systém. Vládnou, ovlivňují, monitorují, odposlouchávají, hodnotí, kritizují, manipulují, podvádějí, předstírají a mají moc dokonce perzekvovat nás pomocí zákonů, soudců a orgánů státní moci. A využijí veškeré své moci k tomu, aby zničili především ty, kteří se rozhodli bojovat proti této zvrácené síle.


Musíme si však uvědomit, že to ne my, to oni nám vyhlásili válku. Loutkáři systému, kterého jsou sami otrokem. Jen se sklopenou hlavou jako mezci jsme dřeli a lopotili se a chtěli jenom svůj kousek štěstí na zemi. To okolnosti nás donutili a probudili z toho strašného snu jménem otroctví. Všimněte si, že vždy když přijde krize tak ji nakonec ustojíme. Lopotíme se dál a najednou je po letech opět klid, jenže vždy pak někdo přijde a vezme nám ho. S jídlem roste chuť a s chutí závist a závist dělá z lidí hyeny. Vše pramení ze strachu, že budeme mít málo, méně než ostatní a že přijdeme o peníze a o moc a že nás někdo připraví o život. To jsou ty skutečné "aktuální" evropské hodnoty. Chtějí nám nahnat strach, tím že vytvořili falešného a hrůzného nepřítele pod falešnou vlajkou a chtějí nás zastrašit a donutit nás abychom uvěřili, že nám někdo uřízne hlavu, jestli se nepodrobíme jejich takzvanému Novému světovému řádu. Ve skutečnosti ten kdo nás chce připravit o život, o peníze a občanskou moc, jsou tito loutkáři, kteří všechno zlo tohoto světa financují, aby z něj těžili profit. Účelově vrážejí mezi lidstvo klín, jako dnes mezi křesťany a muslimy, mezi rouškaře a jejich odpůrce, mezi staré a mladé, mezi pravici a levici. Začali klást svůj vlastní prospěch nad prospěch ostatních bez jakéhokoliv studu a ohledu na morální hodnoty, které z nás ve skutečnosti dělají Evropany a především lidi, zatímco oni z nás dělají rasisty, xenofoby a bůhví co ještě.


Pojďme společně bojovat za tyto ideály, za naši vlast, za národ, naše rodiny, starší i budoucí generaci, za naše děti, za to abychom žili v radosti a blahobytu a ne v bídě a otroctví. Přidejte se k nám, přidejte se k bojovníkům za lepší republiku, ke členům Občanského hnutí!

Váš předseda


Pavel K.

263 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page