Transparentní účet hnutí pro dary byl zřízen!

Aktualizováno: 18. 1. 2021

Přípravný výbor zřídil úspěšně k datu 5.1. transparentní účet Občanského hnutí pro přijímání darů!


Transparentní účet - účet pro příspěvky a dary - 2101916420/2010*


Dary prosím zasílejte s poznámkou „DAR“.


Tento účet slouží výhradně pro přijímání darů a příspěvků ze státní pokladny.


Tento účet neslouží k úhradě členských příspěvků! K úhradě pravidelných členských příspěvků budou naši členové vyzváni pod konkrétním variabilním symbolem a na zvláštní účet určený pro členské příspěvky.Ze zákona je nutné k darům přijatým na zvláštní účet přesahujícím částku 1000 Kč sepsat písemnou smlouvu. Toto nemusí být provedeno před převedením finančních prostředků (daru) na daný účet. Smlouva k poskytnutí daru může být zajištěna následně v zákonné lhůtě. K podpisu smlouvy budete v řádném termínu vyzváni, pokud ji nebudeme podepisovat předem.


136 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše