Pozvánka k petičním stánkům na prosazení potravinové soběstačnosti

Rádi bychom Vás pozvali na turné, během kterého bychom Vám rádi představili petici na prosazení potravinové soběstačnosti. V rámci petičního stánku bude možné také pohovořit s kandidáty Občanského hnutí.


Datum konání: 20.3.2021


11-12 hodin Ústí nad Labem - OC Fórum

13-14 hodin Teplice - Náměstí Svobody

15-16 hodin Most - OC Prior

17-18 hodin Chomutov - GlobusVideo pozvánka na turné od Martina PitneraText petice


Body jsou navzájem provázány tak, že některé body vytvářejí předpoklad pro realizaci následujících. Petice za potravinovou soběstačnost České republiky. Obracíme se na obě komory parlamentu a vládu České republiky, aby učinily nezbytná opatření k získání potravinové soběstačnosti. Současný stav je příčinou mimořádné hospodářské škody porušuje právo občanů na kvalitní a nezávadné potraviny a ohrožuje občany hladomorem v případě dopravních problémů, neúrody v zemích dodavatelů, případně jiných důvodů. My níže podepsaní občané občané České republiky, požadujeme, aby vláda stanovila zákonný rámec pro tato opatření tak, aby mohla platit k 1.1.2022 s osobní zodpovědností ministra zemědělství za jejich včasnou realizaci. Účelem těchto opatření je snížení nákladů na potraviny pro České domácnosti , zdravější a kvalitnější jídlo pro občany České republiky, další výhodou bude vytvoření nových, lépe placených pracovních míst v zemědělství a potravinářství .

1. Veškeré zákony, normy, nařízení a pokyny České republiky jsou nadřazeny veškerým zákonům, normám, nařízením a pokynům EU. 2.Na celém území České republiky je zakázáno od 1.1.2022 pěstování řepky a pěstování technických plodin na vývoz . Veškerá zemědělská půda je určena především pro pěstování plodin pro potravinářské účely a plodin pro krmné účely. 3. Od 1.1. 2022 zákaz dovozu a vývozu potravin, zemědělských produktů , masa a zvířat na celém území České republiky. Výjimku tvoří rýže, tropické plodiny , mořské ryby a plody moře. 4. Od 1.1.2022 zákaz přidávání rostlinných, případně živočišných produktů do ropných produktů na celém území České republiky a dovoz takto upravených produktů. 5. Odpuštění daní zemědělcům pěstujícím pouze plodiny pro potravinářské a krmné účely a chovatelům zvířat a drůbeže na maso, vejce a mléko za roky 2021 a 2022.Dotace pro zemědělce pěstující pouze plodiny pro potravinářské a krmné účely a chovatelům zvířat a drůbeže na maso, vejce a mléko ve výši 80 % nákladů včetně mzdových trvale počínaje rokem 2021. 6.Počínaje rokem 2022 stanovení maximálních cen stěžejních potravin pro finální zákazníky /občany/ na celém území České republiky , vepřové maso 70 Kč, , mléko polotučné 6 Kč, Chléb 1200 g 15 Kč , brambory 8 Kč za kg. Těchto cen dosáhnout opatřeními podle bodů uvedených v této petici. Pitná voda na celém území České republiky nesmí překročit cenu 40 Kč za m krychlový pro finálního zákazníka. Změna zákona tak, aby v České republice vodu a její zdroje nesměl vlastnit zahraniční subjekt. 7. K 1.1. 2022 stanovit v prodejnách potravin s plochou nad 100 m čtverečních povinnost marže maximálně 10%. 8. Zřízení státních potravinových rezerv v období 2022 až 2026 tak aby z těchto , bylo možné zajistit výživu obyvatel na 1 rok. 9. K 1.1, 2022 zrušit veškeré sankce, vůči jiným státům a při obchodování se řídit ekonomickým hlediskem. 10. Okamžitý zákaz porážky jatečních zvířat bez předchozího omráčení. 11. K 1.1. 2022 na tržnicích prodej přednostně ovoce a zeleniny bez jakýchkoliv poplatků za tyto produkty ve všech obcích České republiky. Pro obce nad 100 obyvatel povinnost stanovit tržní místo pro prodej ovoce a zeleniny.Těšíme se na Vás
128 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše