Poučíme se z historie?Kdo skutečně začal 2. světovou válku? Bylo to Rusko jak nám tvrdí Česká televize?? Ne. 15. března 1939 začala 2. světová válka, společným útokem vojsk Wehrmachtu, polské armády a armády maďarského státu na Československo. To je skutečná historická realita. Po 82 letech lidé často zapomínají na důležité historické momenty, které je však nutno si připomínat, protože národ, který zapomene na svoji minulost a na své chyby, je předurčen k tomu, aby své chyby i historii opakoval.Je smutné, že tyto zjevné historické pravdy musejí bránit ty státy, které se zasloužily o naše osvobození. Poučme se z historie a připomeňme si to s jakou vervou a nadšením naši dědové a pradědové spěchali s láskou k vlasti mobilizovat 23. září 1938, aby se postavili zlu! Oni hodlali za svobodu položit i život. Jsme hodni tohoto poselství věků? Jsme hodni takové svobody, když za ni nejsme ochotni bojovat? Boj za svobodu nikdy nekončí. Jistě cítíte, že je toto pravidlo platné i dnes!Nezapomínejme, jak nás 30. září 1938 prodali naši spojenci podpisem Mnichovské dohody. Nezapomínejme, že na našem národu nikdy nikomu nezáleželo. Vždy jsme stáli sami uprostřed bouřícího oceánu politiky a vždy museli bránit sami sebe, svoji vlast. Nezapomínejme, že když se láme chleba, na ty nejmenší většinou nezbyde. Bojujme za to abychom byli opět soběstačným národem, schopným vlastní obrany proti cizím vlivům i silám a bojujme za to aby náš stát nezmizel z mapy Evropy i s naším malým národem.Občanské hnutí hodlá navazovat na myšlenky tradic, soběstačnosti a obranyschopnosti našeho státu a vrátit se k původním principům samostatnosti a nezávislosti. Stůjme spolu bok po boku za samostatný český stát, protože když budeme jednotní, nic nás nezlomí tak jako Svatoplukovy pruty. Tři pruty - Čechy, Morava a Slezsko nezlomí nic, když budou držet při sobě!


NÁROD SOBĚ! PRAVDA ZVÍTĚZÍ!39 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše