top of page

Podpořte OH příspěvkem na efektivní start!

Aktualizováno: 18. 1. 2021Vážení příznivci,


chtěli bychom Vás touto cestou požádat o přispění na zajištění počátečního chodu Občanského hnutí. Různé technické a legislativní záležitosti si žádají výdaje, například na zajištění IT systémů a programů (nyní urgentně například hlasovací systém), odborných služeb (GDPR, BOZP), právních služeb a podobně. Jedná se v součtu o desítky tisíc korun.


Věříme, že se nám podaří tyto nutné služby pořídit v co nejkratším čase a budeme moci efektivně vyvíjet potřebnou činnost v duchu naší vize a mise, dle Stanov Občanského hnutí. Běžné členské příspěvky budou v počátku také přispívat na provozní náklady, v budoucnu z nich bude zajišťován běžný chod hnutí, nicméně nyní je nás členů menší počet a s těmito jednorázovými vyššími náklady bychom opravdu potřebovali pomoci.


Pokud byste rádi podpořili Občanské hnutí, přispějte prosím částkou dle Vašeho uvážení a možností na transparentní účet hnutí 2101916420/2010 s uvedením "DAR" do kolonky zprávy pro příjemce.


PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY - IBAN: CZ7820100000002101916420

Tento účet slouží pro přijímání darů a členských příspěvků. K úhradě členských příspěvků budete vyzváni pod konkrétním variabilním symbolem. Dary prosím zasílejte s poznámkou "dar".

DĚKUJEME ZA POMOC KAŽDÉHO Z VÁS, DĚKUJEME ZA KAŽDÝ DAR!


V duchu hesla "NÁROD SOBĚ" věříme, že se dokážeme postavit za práva a svobody občanů České republiky s veškerou potřebnou silou a energií!

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO


Ze zákona je nutné k darům přijatým na zvláštní účet přesahujícím částku 1000 Kč sepsat písemnou smlouvu. Toto nemusí být provedeno před převedením finančních prostředků (daru) na daný účet. Smlouva k poskytnutí daru může být zajištěna následně v zákonné lhůtě. K podpisu smlouvy budete v řádném termínu vyzváni, pokud ji nebudeme podepisovat předem.

189 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page