top of page

Petice za bezpodmínečný návrat dětí do škol a školek 2/2021Příjemce: Parlament ČR, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vláda ČR


My, pod touto peticí podepsaní občané, vyjadřujeme naši vůli a požadavky, jakým způsobem má být zajištěno bezpodmínečně zajištěno vzdělávání dětí v České republice. Požadujeme, aby dětem nebyla již dále znemožňována prezenční docházka do školních a předškolních zařízeních. Požadujeme, aby docházka do školních a předškolních zařízení nebyla NIČÍM podmiňována, a to ani:

  • testováním na přítomnost coronaviru či jiného viru v těle,

  • zakrýváním obličeje - dýchacích cest jakýmkoli prostředkem,

  • očkováním. Právo na vzdělání je zakotveno v článku 33 Listiny základních práv a svobod ČR!

Apelujeme na vládní činitele, aby nezasahovali do základních lidských práv a svobod svými rozhodnutími, a to ani v rámci jakékoli epidemiologické či pandemické situace. Požadujeme zachování práva na vzdělání v prezenční podobě bezpodmínečně těm, kteří se tak pro své děti rozhodli. Požadujeme zachování práva na vzdělání v systému domácího či jiného režimu vzdělávání se zachováním stejných práv a státní podpory jako pro prezenční vzdělávání těm, kteří se tak pro své děti rozhodli. Říkáme jasné NE, poškozování zdravého vývoje našich dětí vládními opatřeními!!! Požadujeme nápravu této aktuální protiústavní situace a požadujeme státem garantovanou a placenou odbornou psychologickou pomoc rodinám, dětem a do škol, aby škody napáchané na psychickém zdraví dětí za poslední roky byly co nejlépe odčiněny a děti si nenesly do života následky!


DŮRAZNĚ ODMÍTÁME, ABY PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ BYLO PODMÍNĚNO ZAKRÝVÁNÍM OBLIČEJE A DÝCHACÍCH CEST, TESTOVÁNÍM NA PŘÍTOMNOST KORONAVIRU A/NEBO OČKOVÁNÍM PROTI CORONAVIRU!!!


Petiční výbor:

Ing. Pavla Marková, bydliště: Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10

Pavel Krejčí, bydliště: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4

Pavel Mašek, bydliště: Klírova 1912/12, 148 00 Praha 4


Petiční výbor dle zákona zastupuje Ing. Pavla Marková, bydliště: Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10.


Petice byla sestavena v Praze dne 14.4.2021.


Petiční výbor zastupuje Ing. Pavla Marková, kontaktní email: peticezasvobodu@gmail.com


Celý text Petice je při vyplňování podpisového archu k dispozici, dále také na www.obcanskehnuti.info/petice


---------------------------------------------------------------------------


Pokud se hodláte přidat mezi signatáře této petice, vyplněné a podepsané petiční archy zasílejte na adresu:


OBČANSKÉ HNUTÍ

Korunní 2569/108g, Praha 10

101 00


Dotazy ohledně petice směřujte na: peticezasvobodu@gmail.com


Podpisové archy je třeba vyplňovat ČITELNĚ, nejlépe hůlkovým písmem.

Adresu bydliště uvádějte dle občanského průkazu.


Pokud budete zřizovat petiční místo, mějte na paměti, že text petice musí být vždy k dispozici.


Shromažďováním podpisů pod petici může být pověřen kterýkoli občan starší 16 let.


V ideálním případě posílejte kompletně vyplněné archy. Pokud je ve vašem okolí někdo se stejným názorem na danou problematiku, prosíme abyste ho oslovili, aby se také připojil k petici a také podepsal arch.


Cílem Petice je shromáždit více než 10 tisíc podpisů a dosáhnout toho, aby byla v Senátu ČR projednána petičním výborem a hlas lidu byl vyslyšen!

163 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page