top of page

Příjem přihlášek kandidátů pro volby 2. NS byl ukončen

Aktualizováno: 15. 2. 2021Vážení přátelé, členové Občanského hnutí,


je naší povinností vám oznámit, že byl ukončen příjem přihlášek kandidátů na kandidátní listinu vnitrostranické volby 2. Národního sněmu na post předsedy Občanského hnutí, která proběhne dne 15. února 2021. od 9:00 - 21:00.


Volba a NS proběhnou virtuálně, zahájení bude oznámeno formou příspěvku na našem fóru.
Na kandidátní listinu volby na post předsedy Občanského hnutí se přihlásili tito kandidáti:Jelikož se k volbě předsedy přihlásil pouze jeden kandidát, hlasování proběhne dle pravidel článku 5 stanov Občanského hnutí, odstavec 3. písmeno a). Hlasovat můžete tedy pro kandidáta či proti, nebo se můžete zdržet hlasování.


Opakujeme pro všechny naše členy, že 15. 2. 2021 v čase od 9:00 do 21:00 bude probíhat 2. Národní sněm Občanského hnutí, který rozhodne hlasováním o postu předsedy Občanského hnutí.


Sněm bude konán virtuálně kvůli pandemickým nařízením Vlády České republiky.


Zahájení hlasování bude oznámeno formou příspěvku na našem fóru.


Poté bude zahájeno všeobecné hlasování, které bude ukončeno ve 21:00. Hlasovat můžete pomocí svých osobních počítačů či pomocí chytrých mobilních telefonů. Přes WiX aplikaci bohužel není možné hlasovat, jelikož tato aplikace slouží výhradně ke komunikaci na fóru a diskusních skupinách Občanského hnutí.


Po ukončení všeobecného hlasování členské základny, t.j. po 21 h, provedou pověření pracovníci organizačního týmu předsednictva kontrolu volebních tokenů a sečtení hlasů. Jakmile dojde k sečtení hlasů, výsledky budou neprodleně zveřejněny. Svoji volbu si můžete zpětně ověřit pomocí svého tokenu, který zajistí zachování tajnosti hlasování.


Tech. pozn.:


Nový volební token vám přijde na email, kterým jste se registrovali ke členství, a to nejpozději do 14. 2. 2020.


Připomínáme, že díky tokenům nelze volbu falšovat či hlasovat vícekrát. Je zbytečné hlasovat pomocí jednoho tokenu vícekrát. Započtena bude pouze první volba!


Falešné tokeny budou odhaleny při kontrole, je zbytečné se pokoušet o generování falešných tokenů.


Tentokrát, ani v budoucnu, již nebude aplikováno omezení zařízení pomocí IP adres či browseru, můžete tedy hlasovat i pomocí stejného zařízení. Důležité je zadat správný token.


NEPOUŽÍVEJTE STARÉ VOLEBNÍ TOKENY POUŽITÉ PŘI 1.NS !!! VÁŠ HLAS BY BYL NEPLATNÝ!!!

107 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page