Příběh "Třetí cesty" a vzniku Občanského hnutí


Krátký záznam z červnové demonstrace na Václavském náměstí - omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu


7. června 2020 mluvil Pavel Krejčí na demonstraci Jany Peterkové na Václavském náměstí po letech o nepolitické politice a myšlence občanského hnutí. V té době šlo jen o pouhou ideu. Dnes se však již Občanské hnutí stává realitou. O myšlence hnutí postaveného na skutečné přímé demokracii se poprvé bavili s Jirkou Černohorským 29. 8. 2015 ve vlaku na cestě z Bratislavy, kde se zúčastnili setkání českých a slovenských vlastenců, a od té doby tato myšlenka spala. Čas od času oba zakladatelé myšlenku oprášili na demonstracích a ve veřejných vystoupeních, či společně diskutovali o principech a procesech, na kterých by takové hnutí mělo být postavené. Občané však v té době zcela propadali falešným prorokům a spasitelům, kteří nám dnes vládnou či sedí v parlamentu jako kontrolovaná opozice. Vývoj politické situace v roce 2020 však umožnil tuto myšlenku realizovat. Reakce občanů na projevy obou zakladatelů na sebe nenechaly dlouho čekat, občané se začali o myšlenku hnutí aktivně sami zajímat a vyžadovat činy. Slovo dalo slovo, začalo se pracovat na stanovách hnutí, osobně se sešli první iniciátoři a vznikla naše Výzva občanské společnosti, kterou jsme prezentovali 28. září 2020.Myšlenka přímé demokracie, chcete-li „nepolitické politiky“, vznikla již v antických dobách ve starověkém Řecku. V dobách moderních ji oprášil, či možná znovuobjevil Václav Havel, o kterém si každý můžeme myslet své, nicméně je pravdou, že o myšlence tzv. nepolitické politiky mluvil a sliboval touto cestou jít. Myšlenka je myšlenka, ta nemůže za činy myslitelů. Víme sami, jak se polistopadový vývoj otočil kam neměl, víme, jak V. H. uhnul z cesty, kterou sliboval, a de facto umožnil, aby STB rozbila kdysi vzniklé Občanské fórum zevnitř – všichni stále cítíme pach křivdy a sametového podrazu.My však nehodláme uhnout ani o píď! Myšlenka, které se obávali komunisté stejně jako se jí obává současná vládní garnitura, se nyní realizuje, ať se to někomu líbí, nebo ne. Přímou demokracii nám slibovali i jiné politické strany, kterým jsme odevzdali svoji důvěru v minulých volebních obdobích, ale nyní víme všichni dobře, že šlo opět o plané sliby.Je čas postavit se na vlastní nohy, je čas začít stavět základy nového hnutí, které bude konečně splňovat marná očekávání účastníků Sametové revoluce, Holešovské výzvy a všech dalších „revolucí“, které se po pádu komunismu marně snažily pohnout zamrzlými vodami polistopadové politiky postavené na mamonu, boji o moc a rozkrádání republiky. Boj o přežití České republiky a osvobození českého národa začíná v novém roce 2021. Občanské hnutí je připraveno postavit se této výzvě a bojovat až do skutečného vítězství – za nás, za vás, za občany, v duchu našeho hesla: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.


Jiří Černohorský na setkání místní organizace ve Znojmě mluví o principech a základech Občanského hnutí


Fotogalerie ze zasedání českých a slovenských aktivistů 29. 8. 2015, kde poprvé zazněla myšlenka OH


138 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vyjádření k bankovním účtům hnutí

Vážení členové, množí se různé nejasnosti a také pomluvy o účtech Občanského hnutí a manipulace s prostředky na těchto účtech. Chci vás proto ujistit, že veškeré účty hnutí jsou registrovány řádně v s