Příběh "Třetí cesty" a vzniku Občanského hnutí


Krátký záznam z červnové demonstrace na Václavském náměstí - omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu


7. června 2020 mluvil Pavel Krejčí na demonstraci Jany Peterkové na Václavském náměstí po letech o nepolitické politice a myšlence občanského hnutí. V té době šlo jen o pouhou ideu. Dnes se však již Občanské hnutí stává realitou. O myšlence hnutí postaveného na skutečné přímé demokracii se poprvé bavili s Jirkou Černohorským 29. 8. 2015 ve vlaku na cestě z Bratislavy, kde se zúčastnili setkání českých a slovenských vlastenců, a od té doby tato myšlenka spala. Čas od času oba zakladatelé myšlenku oprášili na demonstracích a ve veřejných vystoupeních, či společně diskutovali o principech a procesech, na kterých by takové hnutí mělo být postavené. Občané však v té době zcela propadali falešným prorokům a spasitelům, kteří nám dnes vládnou či sedí v parlamentu jako kontrolovaná opozice. Vývoj politické situace v roce 2020 však umožnil tuto myšlenku realizovat. Reakce občanů na projevy obou zakladatelů na sebe nenechaly dlouho čekat, občané se začali o myšlenku hnutí aktivně sami zajímat a vyžadovat činy. Slovo dalo slovo, začalo se pracovat na stanovách hnutí, osobně se sešli první iniciátoři a vznikla naše