Oznámení o konání Národního sněmu OH

Aktualizováno: 10. 1. 2021

Vážení občané, vážení členové, vážení příznivci Občanského hnutí,


oznamujeme Vám, že přípravný výbor Občanského hnutí vyhlásil termín prvního Národního sněmu na den:

21. ledna 2021.


Účelem prvního Národního sněmu je volba předsednictva hnutí - předsedy a místopředsedy.

Předsednictvo hnutí je statutárním orgánem hnutí, který manažersky řídí vnitřní činnost hnutí, zajišťuje chod hnutí, udržuje funkční celou platformu, aby mohla být naplněna vůle členské základny. Členové předsednictva nezastupují hnutí v politických záležitostech, respektují a reprezentují vůli členské základny, kterou deleguje politickým zástupcům hnutí.


Předsednictvo je výkonným orgánem hnutí.

V případě Občanského hnutí se nejedná nikdy o politickou funkci, taková kumulace funkcí je přímo Stanovami OH zakázána. Jde tedy čistě o řídicí statutární orgán hnutí, zajišťující Stanovami určené procesy. Politické zastupování hnutí budou zajišťovat přímo členy hnutí nominovaní političtí kandidáti, členové hnutí. Politické kandidatury, stejně jako většinu dalších činností, například sestavování programu hnutí dle vůle členské základny, vedení kulatých stolů apod. může Občanské hnutí spustit, až bude mít řádně zvoleného předsedu a místopředsedu hnutí, tedy předsednictvo - statutární orgán.


Pravidelně se budou konat Národní sněmy dle Stanov hnutí pro potřebu řešení dalších témat a rozhodování členské základny.


Přípravný výbor hnutí: Pavel Krejčí, Jiří Černohorský a Pavla Marková


Děkuje za Vaši pozornost.

202 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše