top of page

OH vstoupilo do spolupráce s AKS, spojujeme síly!


Zatímco v sobotu 17. dubna probíhala akce na Mělníku, které jste se možná také účastnili, se předsednictvo OH zúčastnilo jednání Aliance kulatého stolu (dále jen AKS), kam jsme byli se vší vážností přátelsky pozváni ke společnému jednání. AKS je společenství lidí různých oborů a talentů, lídrů spolků, iniciativ, hnutí a politických stran. AKS není politická strana, nemá jednotné vedení či předsednictvo, nemá vlastní agendu. Členské organizace, iniciativy a politické strany se však respektují vzájemně jako partneři. Cílem AKS je spolupráce a dosažení společných cílů. Jde o organizaci, která nabízí podporu svým členům, umožňuje vzájemnou spolupráci a jednotný postup. AKS je svými tezemi a fungováním ideově velice blízké Občanskému hnutí. Spolupráce jednotlivých subjektů totiž stojí na kolektivním rozhodování, kde každý člen má jeden hlas, o každém rozhodnutí se hlasuje, zkrátka organizace založená na prvcích přímé demokracie. Výhodou AKS je, že není hrozbou pro integritu či suverenitu členských organizací. Každou organizaci reprezentuje na sněmu její delegát - osoba pověřená vyjednáváním v rámci AKS.

Zúčastnili jsme se jednání a hlasování AKS a ve výsledku jsme se shodli na společném postupu!


Předsednictvo prezentovalo jednotlivým delegátům principy Občanského hnutí, hnutí které se hodlá účastnit voleb, hnutí které nabízí platformu pro sjednocení všech subjektů ochotných se spolupodílet na sjednocení v rámci politického boje, hnutí, které funguje na principech přímé demokracie, osobní kompetence, osobního příkladu, transparentnosti a principech odvolatelnosti politiků zevnitř hnutí, principech zamezení kumulace funkcí a dalších.


Nastalo hlasování o přijetí OH do AKS - kdy jednomyslně bylo hlasováno PRO přijetí.


Dále jsme tedy jako noví členové požádali AKS o podporu akce OH, konané 1. května v Praze na Letné, kdy většinově bylo hlasováno PRO přijetí.


Následovala také volná diskuse s jednotlivými delegáty, nad nejrůznějšími tématy. Vedla se diskuse s delegáty zastoupených stran a hnutí o možné koalici, či jiné formě společného postupu v rámci nadcházejících parlamentních voleb. Šlo o otevřenou diskusi a vyjasňování si pozic. Diskuse se účastnili delegáti zúčastněných politických stran, iniciativ, spolků a hnutí. Každopádně jsme se shodli na společném postupu, vzájemné pomoci a spolupráci nejen při nadcházejících volbách.


Diskutovalo se na různá další témata a proběhla různá další hlasování.


Atmosféra byla velice přátelská, diskuse velice sofistikovaná a všichni jednali ve vzájemném respektu a úctě.


Více o Alianci kulatého stolu se dozvíte na jejich webových stránkách. Věříme, že členství OH v AKS nejde nijak proti principům a stanovám OH, a že může být skutečným přínosem pro nás pro všechny.365 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page