Jak vypustit lva z klece?"Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům, a jsme zde Zemí spjatí."

Donuceni politickou situací a životními podmínkami jsme se rozhodli vytvořit politické hnutí, které si vezme za cíl bojovat za naše práva a svobody a vyměnit neúspěšné a zkorumpované politiky novou vládou, kterou budou řídit skutečně občané. Masmédia a politická elita společně s korporátní elitou dělají politiku pouze pro jeden a jediný účel, a to pro kumulaci moci a zisku. Pracují pro sebe a pouze pro sebe. Na občana již nezbývá v této šachové partii místo ani čas. Skryté elity, které ovládají Strakovu Akademii a loutky, které v ní sedí, se nezajímají o nás o občany, ale spolupracují s cizí mocí proti pravidlům, zákonům a zájmům občanů České republiky. Nezajímají se o náš blahobyt, zdraví a bezpečí, zajímají se pouze a výhradně o peníze a o moc.


Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: "Nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci, jimž hrouda nohy víže!"

Hnutí, které budujeme, se může stát tímto lvem vypuštěným z klece, který zbourá staré řády, na kterých stojí moc těch, kteří by nás v kleci chtěli držet. Tyto staré řády nahradit morálními principy a korupci zamezit již díky architektuře vlastních pravidel. Vypusťme toho lva, který zboří staré politické řády a systém. Tentokrát to totiž nebude „o nás bez nás“, ale „o nás bez nich“.


My přijdem! Duch náš roste v výš a tepny touhou bijí, zimniční touhou po světech div srdce nerozbijí!

Volby do Poslanecké sněmovny, co nás letos čekají, budou nejdůležitějšími volbami v historii České republiky. Stojíme na křižovatce naší evropské a zřejmě i světové civilizace, která rozhodne o tom, zdali my občané obnovíme vládu nad naší zemí a staneme se konečně suverénním státem a národem, nebo se necháme jako ovce nahnat pastýřem do náruče vlků, kteří nás uvrhnou opět do totalitního zřízení, z něhož však již nebude úniku. Nacházíme se v čase, kdy se světové elity rozhodly, že nás zbaví všech práv, které nám naši předkové vybojovali doslova vlastní krví, že nás zbaví života, zdraví, historie, tradic, kultury a základních hodnot jako je rodina, přátelství a národní hrdost, rozeštvou nás mezi sebou a pak budou vládnout v duchu hesla: „rozděl a panuj“. Musíme obnovit vládu nad politickou elitou, která se bude snažit tento náš záměr překazit a zastavit nás.


My přijdem blíž, my přijdem blíž, my světů dožijeme, my bijem o mříž, ducha lvi, a my ji rozbijeme!

Potřebujeme konečně politické hnutí, které bude stát za občanem, hnutí, které nebude ovládáno oligarchy, loutkami oligarchů a politickými kariéristy. Potřebujeme hnutí vlastenecké a všeobecné, které bude pevně stát za kulturním a historickým dědictvím naší země, hnutí, které bude mít ochranné mechanismy pro vlastní kontrolu, hnutí, které bude postaveno na morálních principech a lidských hodnotách, hnutí, které naváže na demokracii první Československé republiky. Hnutí, které bude usilovat o nápravu historických politických křivd, které se na našem národu podepsaly, hnutí, které již nedopustí, aby se historie opakovala, hnutí, které nedopustí zánik Českého státu a národní suverenity. Žádné takové hnutí ani politickou stranu jsme zde bohužel dosud neměli. Časy se však mění jak se to zpívá v jedné krásné písni, a nám se podařilo založit hnutí, které půjde do voleb. Hnutí, které na sobě bude pracovat, začne v roli opozice a postupně bude růst na společné práci občanské společnosti, které již došla trpělivost. Není možnost volby, není jiné cesty, není koho volit. Volme sebe, občany, volme svoji vlastní cestu, volme Občanské hnutí!


Vzhůru již hlavu, národe, k nebi své zdvihni oči! Viz: jsou tam i malé hvězdičky, kol nichž se velké točí! Toť prostě tím: ty maličké z jadrného jsou fládru, ale ty velké a poslušné jen z plynových jsou hadrů.

Meritem myšlenky bylo vytvořit organizaci, společenství, které by působilo nejen politicky, ale také bylo aktivní v otázkách občanského soužití. Společenství, které však bude stát na principech skutečné přímé demokracie, osobní kompetence a naprosté transparentnosti. Společenství, nebo chcete-li hnutí, které bude stát na morálních principech a kodexu a na dalších principech jako například na zamezení kumulace moci, tj. maximálně jedna funkce pro každého, a které bude stanovovat program na principu odborné společenské diskuse u „kulatého stolu“. Vše by mělo být postaveno na rozhodování členské základny, nikoliv předsednictva či na základě vizí bossů a lobbistů působících zpoza stranických sekretariátů. Vše by mělo být postaveno na idejích tzv. „nepolitické politiky“ nebo chcete-li skutečné přímé demokracie. Hnutí, kde se nebude kupčit s místy na kandidátkách, ale kandidáti budou voleni ve vnitrostranických volbách atd. Hnutí, kde členové předsednictva nebudou politicky působit a obsazovat politické mandáty, ale budou působit více jako jeho manažeři. Hnutí, ve kterém člen-občan je na 1. místě a politik zastupující hnutí je kontrolován členskou základnou, pracuje pro ni a zodpovídá se nikoliv lobbistům, šéfům sekretariátů, poradcům, oligarchům, agentům tajných služeb, cizím organizacím a kartelovým spolkům, ale členské základně, která rozhoduje jak o pořadí kandidátek, tak o programu hnutí tak o sestavě předsednictva.


Troufám, že při té myšlénce srdce ti povyskočí - nuž - buďme tou malou hvězdičkou, kol níž se velké točí! Jde to, ach jde! Jen každý hleď k vlastnímu dobře jádru: bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů!

Klíčem k úspěchu je vnitřní architektura tohoto vše-občanského hnutí, správně formované stanovy, které svými zásadami upraví vnitřní procesy hnutí tak, aby bylo zcela transparentní a ty stály na výše zmiňovaných principech, principech, které ochrání hnutí od těch, kteří by nekalým způsobem chtěli naše hnutí zneužít ke svým osobním cílům. Potřebný je však dále správný přístup jeho členů, kteří na svá bedra budou muset vzít tíhu vůle lidu, smysl pro kompromis a smysl pro správnou společenskou úroveň a politickou kulturu. Je nejvyšší čas začít dělat politiku pořádně, tak, jak se má, stavět ji na morálce, cti, transparentnosti a skutečné přímé demokracii, nikoliv na moci oligarchů, na mediálních tvářích, na myšlenkách šedých eminencí parlamentních kuloárů a na zlovůli globálních elit a jejich zrůdných plánů. Dost bylo loutkářů, dost bylo loutek. Pojďme si vládnout sami sobě, ukažme příklad a vytvořme takové hnutí, které ocení všichni ti, kdo nemají postranní úmysly, hledají jednotu, sounáležitost, pomocnou ruku a porozumění, chtějí prosazovat myšlenky, které odstraní palčivé společenské problémy či pomohou nastartovat změny k lepšímu, aby se v České republice žilo dobře a dařilo se generacím nejstarším, aktivním i nejmladším.


Ty věčné hlasy proroků, že také mrtvi budem, nuž ano, ano, víme to - my Světa nepřebudem!

My, členové Občanského hnutí, cítíme, že se otevřel prostor pro změnu, pro sjednocení, pro nové společenství – hnutí občanů, kteří se chtějí skrze svou osobní odpovědnost a osobní kompetenci zapojit do demokratického procesu tak, aby se stali součástí rozhodování o budoucnosti naší země. Dost bylo rozhodování o nás bez nás, dost bylo dekád špatných ekonomických rozhodnutí, dost bylo samolibého vládnutí falešných spasitelů národa a státu. Rozhodli jsme se iniciovat proces vedoucí k vytvoření takového společenství. Rozhodli jsme se začít spojovat občany, kteří vnímají sounáležitost, kteří se rozhodli tvořit a kteří chtějí skrze takové sjednocení navrátit do naší země lidské hodnoty, svobodu, čest a morálku, zdravé životní prostředí, hojnost a další klíčové hodnoty podstatné pro spokojený život. Tímto otevíráme cestu pro naše spojení, spojení všech, kteří chtějí změnu k lepšímu a chtějí se aktivně zasadit o blahobyt, o bezpečí dnešních i budoucích generací českých občanů.


Co rozkvétá, to odkvétá, co vzešlo, zase chřadne, a Zem i s lidstvem rozkvětlým jak bílá růže zvadne.

V den svátku svatého Václava, patrona České země, 28. září 2020, jsme položili základní kámen a vizi tohoto životadárného společenství. Vyzýváme tímto občany České republiky, kterým není lhostejný osud naší země a budoucnost příštích generací, vyslechněte tuto výzvu, přidejte se k hnutí.


Však proto smrti myšlénkou my srdce nezbodáme! My vyžijem a dožijem a Světu příklad dáme!

Společnými silami jsme vytvořili politické hnutí, které stojí na skutečné přímé demokracii, transparentnosti a tradičních hodnotách. Pochopili jsme, že v dnešní rozbouřené době, kdy nás klame jak vláda, tak opozice, je potřeba postavit se na vlastní nohy a konečně převzít osud do rukou občanů. Věříme, že je správná doba pro velkou společenskou změnu, neboť to, co se dosud odehrávalo a nyní graduje pod záminkou demokracie, svobody a ochrany zdraví je již viditelně cesta zcela opačným směrem a nyní je nás již mnoho, kdo se chceme o chod naší země a náš blahobyt zasadit a nechceme dále umožňovat iluzím, lžím a hrám vládnout nad lidskými osudy. Chceme nás, všechny občany, podpořit ke sjednocení a společnému vedení naší země k plnohodnotnému zdravému svobodnému životu. Ve svátek hlavního patrona českého národa jsme vystoupili z řady na světlo veřejnosti, abychom vám předali tuto výzvu.


Dřív Světa původ seznáme a sil všech tajné zdroje, dřív na dno časů sestoupnem a sečtem světů roje!

Děkujeme za každého, kdo vnímá shodně a svým konáním se připojí a společně tak vytvoříme, co si v prospěch naší země z čistého srdce přejeme všichni.


Před žádnou, žádnou záhadou své šíje neskloníme, o nebes klenby nejzazší svým duchem zazvoníme!

Spojme se, sjednoťme se a tvořme svobodný život v naší krásné zemi. Spojme se všichni v jednu velkou sílu, která změní poměry v naší zemi. Staňme se členy Občanského hnutí! Vypusťme společně lva z klece!


My umřem, avšak dříve si hrob vystelem slávou, Svět celý musí nad hrobem stát s obnaženou hlavou.

www.obcanskehnuti.info/registrace221 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše