Úplné vyjádření ke stížnostem.

Aktualizace: led 28

Vážení členové a příznivci hnutí,


dne 25.1.2021 bylo při konzultaci s právním zástupcem Občanského hnutí zjištěno, že existují skutečnosti svědčící o neplatnosti členství pana Jiřího Černohorského v Občanském hnutí. V návaznosti na to je v souladu s platnými stanovami hnutí neplatná i jeho funkce předsedy hnutí.


Členství pana Jiřího Černohorského v hnutí bylo SHLEDÁNO JAKO NEPLATNÉ, a to primárně v souvislosti s Čl. 3 odst. 13 stanov hnutí. V tomto článku stanov je výslovně uvedeno, že členství v hnutí je automaticky považováno za neplatné od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do hnutí nepravdivé údaje.


Pozice předsedy hnutí pana Jiřího Černohorského bylo SHLEDÁNO JAKO NEPLATNÉ, a to primárně v souvislosti s Čl. 4 odst. 9 stanov hnutí. V tomto článku stanov je výslovně uvedeno, že členové jednotlivých orgánů hnutí musí být zároveň členy hnutí, pokud stanovy výslovně neurčují výjimku.


O všech výše uvedených skutečnostech byl pan Jiří Černohorský neodkladně písemně informován právním zástupcem Občanského hnutí.


Zároveň se Občanské hnutí od tohoto okamžiku oficiálně distancuje od jakýchkoli budoucích projevů, vyjádření a činů Jiřího Černohorského.Dále bych rád všechny stávající členy hnutí a další příznivce informoval, že v následujících dnech dojde k převzetí dokumentů hnutí od přípravného výboru a následné vyhlášení doplňujících voleb do předsednictva. O všech krocích vás budu informovat.


Pavel Mašek

950 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše