top of page

Volba Národní rady

Veřejná·169 členů

Vážené členky, vážení členové OH, vážení přátelé,

Předsednictvo OH vyhlašuje ke dni 3.6.2021 Národní sněm. Účelem svolání tohoto Národního sněmu bude krom jiného i volba Národní rady.

Národní rada je rozhodčím, revizním a kontrolní orgán hnutí. Zřizuje se na celostátní úrovni volbou Národního sněmu a je zastoupena váženými členy hnutí. Oblast pravomocí jasně stanovují Stanovy OH.

O návrzích členů Národní rady se bude hlasovat v průběžné anketě, do 2.6. 12:00, zde, v rámci této diksusní skupiny.


Navrhujte tímto své kandidáty, stačí když do skupiny napíšete jednoduše koho byste rádi nominovali, případně připojte jeho profil.


Pokud si myslíte, že máte sami potřebné kvality abyste se stali členy této vážené instituce a řádi byste kandidovali, navrhujte sami sebe.


Podmínkou členství v Národní radě je řádné členství v Občanském hnutí. Připomínáme, že mezi podmínky řádného člena patří zejména trestní bezúhonnost, skutečnost že má člen řádně uhrazené příspěvky za členství a skutečnost, že člen není členem žádné jiné politické strany či politického hnutí. 9 navržených kandidátů, kteří získají v průběžném hlasování formou ankety nejvíce hlasů, bude předloženo Národnímu sněmu k odsouhlasení.

Národní sněm bude probíhat virtuálně i prezenčně tj. osobně. Všichni členové, kteří mají zájem se účastnit setkání celé členské základny a zasednout na Národním sněmu osobně – dostavte se prosím osobně dne 3. 6. 2021 ve 14 hodin do konferenčního centra Green Point na adrese: Dvouletky 529, Praha 10 - Strašnice. www.kc-greenpoint.cz/kontakt Máme rezervován sál A v čase od 14 do 18 hodin. Vlastní jednání Národního sněmu bude zahájeno v 15:00. Hlasování bude jako vždy online, přes hlasovací stránku na webu Občanského hnutí. Tedy nezávisle na tom, zda budete v místě osobně či budete k probíhajícímu zasedání Národního sněmu připojeni virtuálně. Hlasování bude spuštěno v čase 9 – 21 h v rámci dne 3. června 2021 na stránce "Hlasování".

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti, kdo se můžete osobně zúčastnit.

Těšíme se na setkání! Pavel Krejčí, předseda OH Pavel Mašek, místopředseda OH Pavla Marková, 1. manažerka hnutí

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page