top of page

KS: Základní představa o Programu OH

Veřejná·114 členů

Chtěl bych představenstvu navrhnout, aby vybralo pět nejhalsovanějších témat a těmi se zabývalo. Domnívám se že již v počátku bylo vybráno zbytečně moc témat a hlasy se tak roztříštili. (ono to i tak byla bída). Rovněž se domnívám že už mělo být dávno zahájeno hlasovaní o těchto hlavních bodech. Hlasování v anketách skončilo 16.3. a dnes je 30.3.

Dále bych chtěl upozornit na to, že stále nebyla ustanovena Národní rada. Asi chápu, že je to dost práce, ale to se nejspíš nedá nic dělat. Čas na nás čekat nebude. Obávám se že v současné době nemáme lidem co nabídnout, když pominu podstatu fungování OH. Domnívám se však, že lidé zajím spíše program. Nechtěl bych aby toto bylo vnímáno negativně pouze vyjadřuji svůj názor. Patent na rozum samozřejmě nemám.

  • Lubomira Rokytová   Daskabát

    O nás

    Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

    členů

    bottom of page