top of page

KS: Práva zvířat

Veřejná·11 členů

Navrhnul jsem jeden z bodů do volebního programu a to změnu faktu, že české právo chápe zvíře jako věc a nikoliv jako živou bytost. To by mohlo změnit hodně věcí, ale jde o velký zásah do práva a muselo by se přesně definovat co by to znamenalo za změny v právním řádu.

Lubomira Rokytová   Daskabát

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page