top of page

KS: Práva zvířat

Veřejná·11 členů

Krásné Velikonoční ráno.Rád bych aktivně vstoupil do KS Práva zvířat.Tohle téma je mi velmi blízké a rád bych se pokusil vybojovat určitá práva,pro zvířata.A vůbec se nechci držet při zemi.Způsob a podmínky,za kterých jsou dnes uchovávána některá zvířata,je naprosto nevyhovující.Především zvířata,chovaná pro určitý masový prospěch.Přeplněné množírny,kde se zvířata doslová mučí,nelidskými podmínkami.Dobytek chovaný pro maso a mléko,je naprosto zásadně traumatizován,násilným odnětím svého potomka.Chci navrhnout určité možnosti,kde zafinancovat,tento sektor.A nastavit jasná pravidla,že v České republice,se bude zvěř pěstovat a chovat,jen ve volných výbězích,na systému Bio Farem.Káždé zvíře má právo,na určitou kvalitu života a není možné tyto hranice překračovat.

Pavel Krejčí

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page