top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů

bod 4. Zrušení politických neziskových organizací První otázka zní co zde politické neziskový dělají. Konají dobro či zlo je potřeba i rozlišovat. Na různé druhy neziskovek. Vždy by mělo jít o blaho občana. Ne zisk nějaké organizace. Politické neziskové organizace v dnešní době i tlačí na společenský život a život nás všech. Podprahově nás programují ke stylu života, který není přirozeným. Veřejnou podporu si podle mě nezaslouží tzv. politické neziskovky, což jsou ty, které se zabývají třeba otázkami rovnosti pohlaví. Před několika málo lety by tak pravděpodobně označili i aktivity zaměřené na dopady globálních klimatických změn, jako je například od roku 2015 dramaticky zažívané sucho. Ano, aktivity zaměřené na pohlaví, menšiny nebo udržitelnou dopravu jsou politické, stejně jako aktivity fotbalových svazů, které zaměstnávají a baví především muže. Vše, co děláme, má totiž politický rozměr, neboť to podrývá, zpochybňuje nebo naopak upevňuje a činí „přirozeným“ určité uspořádání společnosti, rozdělení zdrojů a mocenské vztahy mezi skupinami či jednotlivci. Politické neziskové organizace Jsou jen nástroj na přelívání našich peněz z daní do soukromého sektoru. Tato netransparentnost je nemyslitelná. Je potřeba vytvořit systém. Který funguje a ne vykrádá.

Pavel Krejčí

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...
bottom of page