top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů

Podpůrné argumenty pro zařazení bodu Zákaz halal porážek. Machač Jiří .


Proč nechceme halal porážky. KRUTÁ, MUČIVÁ SMRT!

Nejznámější z halal výrobků je halal maso. Při porážce stylem halal (tzv. Zabíha) musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby a to záměrně bez předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo), někdy zvíře umírá i několik minut! Zvíře je tedy při porážce při plném vědomí! Ačkoliv je tento způsob ke zvířeti velmi krutý a byl i v mnoha státech zakázán, byla mu v ČR udělena v roce 2010 výjimka Ministerstvem zemědělství v zákoně o ochraně zvířat, kdy se nadřadil islám nad ochranu zvířat a nyní je možné zde tyto rituální vraždy praktikovat.Naše běžná porážka zajišťuje také vykrvení masa, protože tělo poraženého zvířete je ihned pověšeno za nohy. Na poušti nebylo zvíře za co pověsit a tak se podeřezávalo na zemi. Halal maso tak nejenže není lépe vykrveno, ale kromě baktérií obsahuje navíc i plno stresových hormonů. Producenti si jsou velmi dobře vědomi toho, že způsob halal porážky vyvolává odpor většinového, nemuslimského zákazníka, a tak využívají toho, že jim žádná zákonná norma neukládá povinnost zákazníka o tom informovat. Označení „Halal“ na potravinách tak je vlastně jen a pouze pro orientaci samotných muslimů a jeho absence tedy neznamená, že se o halal produkt nejedná!

HYGIENA A RIZIKO INFEKCEPodle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí být porážka provedená po omráčení zvířete. Předpis vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Rituální porážky (halal) mají výjimku z těchto právních a hygienických předpisů EU. Velkou pozornost ale přitahují znalecké hygienické posudky, které varují před tím, že způsob halal porážky neumožňuje dodržení požadovaných hygienických norem. Tato metoda porážky de facto není schopna zajistit podvázání jícnu (ligace) a přes zející ránu otevřeného jícnu je maso kontaminované žaludečním a střevním obsahem. Z tohoto důvodu u halal masa roste riziko kontaminace např. bakterií Escherichia Coli, kontaminace se týká hlavně mletého masa zvláště u hamburgerů a dalších produktů z mletého masa. Tomuto problému se věnuje např. francouzský toxikolog Jean-Loui Thillier, který dává do souvislosti rostoucí spotřebu halal masa s nárůstem otrav způsobených Escherichia Coli. Tyto otravy mohou být velmi nebezpečné zvláště u dětí. Escherichia Coli může způsobovat život ohrožující infekce nebo těžká poškození, zvláště u ledvin (vyžadující až transplantaci). Jean-Louis Thillier uvádí: „Každý rok máme jen ve Francii více než 100 úmrtí dětí na následky infekce Escherichia Coli z mletého masa a nárůst těchto úmrtí přímo koreluje s rostoucí spotřebou halal masa.“

NEZÁVISLÁ STUDIE: Studie týmu Dr. Craiga Johnsona z Massey University (Palmerston North) z Nového Zélandu z roku 2009 kterou financovalo ministerstvo zemědělství Velké Británie a Nového Zélandu, lze ji tedy považovat za objektivní a nepodjatou. Studie vychází z nálezů specifických vzorců elektrické aktivity mozku na lidských dobrovolnících ve chvíli kdy cítí bolest. Tyto zcela charakteristické vzory elektrické aktivity mozku pak byly identifikovány při pocitu bolesti i u dalších savců. Elektrické vzorce, charakteristické pro bolest, se objevily ihned po řezu a trvaly i po 2 minutách a déle. Bolest pocházela z řezu, nikoliv ze ztráty krve, kdy přerušené nervy posílají signály až do okamžiku smrti zvířete.Dr. Johnson pak použil metodu pro rychlou anestezii zvířat. Když byla po řezu provedena anestezie, elektrické vzorce charakteristické pro bolest zmizely během několika sekund, stejně jako se neobjevily po omráčení, když byl proveden řez! Tato studie dokazuje, že omráčením (anestezí) je šíření nervových signálů zastaveno a v mozku nelze identifikovat elektrické vzorce charakteristické pro bolest i když EEG může signalizovat aktivitu. Dr. Johnson říká: „Naše práce je nejlepším důkazem, že je to bolestivé“. Kruté, nehygienické, musíme to zastavit na našem území.


LB
Lubomira Rokytová   Daskabát
Pavel Krejčí

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page