top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů

Navrhovatel: Pavel Krejčí


Bod č.30. Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitkůNavrhovatel: Pavel Krejčí


Programový bod: Zrušení daně ze záv.činnosti a f.p.


Úplný název: Zrušení daně ze záv.činnosti a f.p.


Zkrácený název: Zrušení daně ze záv.činnosti a f.p.


------------------------------------


Vážené dámy a pánové,


jak jste si možná všimli, když dojde na diskusi o daních, vždy se vracím myšlenkami k Dani ze závislé činnosti a funkčních požitků. Historicky jde o daň, na kterou jsme si všichni zvykli a považujeme ji za přirozenou, považujeme za přirozené platit daně a nerozlišujeme již, zdali platí daně zaměstnanec či podnikatel nebo korporace - právnická osoba. Jenže to je právě ten kámen úrazu.


Fyzická osoba je na rozdíl od korporátní firmy (právnické osoby) tzv. lidským zdrojem, čili každý zaměstnanec či živnostník, který nezaměstnává další osoby, je součástí zdroje pracovní síly, kterou stát "pronajímá" korporacím, tj. zaměstnavatelům. Stát se musí o takový lidský zdroj dobře starat, aby byl na pracovním trhu dobrým zbožím, a aby korporace, které vytvářejí zisk, měli o takový zdroj zájem. Stát se o svého občana-zaměstnance stará celý jeho život. Dbá o jeho bezpečí, o jeho zdraví, školí ho a učí, aby byl pro korporace užitečným zdrojem a korporace tak mohly vytvářet zisk. A za to by samozřejmě měli korporace státu platit formou daní. Ale já se vás teď ptám. Proč by měl zaměstnanec, který neprofituje, pouze otrocky plní potřeby korporace a státu, platit daně? Jakou to má logiku? Víte, že stát na daních fyzických osob nevybere ani 15% z celkových výnosů do státního rozpočtu?


Zatímco fyzické osoby zaplatily do rozpočtu cca 216 miliard Kč, korporátní podniky pouze cca 176 miliard. Není to trochu podivné? Všechny ty velké miliardářské firmy, banky, korporace, zaplatí méně peněz než občané?


www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-cr/inkaso-dani/


https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


Proto navrhuji aby Občanské hnutí bojovalo za zrušení Daně ze záv.činn. a f.p. Součástí návrhu by měl být přesun pozornosti kontrolních orgánů a úřadů finanční správy na podnikatele namísto zaměstnanců.


Výhody?


  1. 1/2 úředníků můžeme propustit a stát ušetří na zbytečných úřednících a tu druhou polovinu překlopit na kontrolu výběru daní korporací, které daně optimalizují a podvádí na daních - posílení kontroly výběru daní u právnických osob

  2. Tím, že se fyzickým osobám a domácnostem zvýší příjem cca o 15%, stoupne okamžitě spotřeba, HDP i HNP a zvýší se úspory domácností

  3. V této ekonomické krizi, způsobené vládou A.B. a jejími nesmyslnými opatřeními, to pomůže energicky restartovat ekonomiku

  4. Nebude existovat něco jako "práce na černo".

  5. Daně si vyřeší podnikatel a pokud bude chtít někoho zaměstnat, prostě mu zaplatí a vykáže náklad do účetnictví. A pokud zaplatí práci bez dokladu, bude to jen jeho mínus, takže motivace pro řádnou evidenci bude stále. Společně se mzdou také odvede nutné odvody na soc. a zdrav. pojištění, tak jak tomu činí doposud, s tím, že alikvotní část, kterou platí běžně zaměstnanec na soc. a zdrav. poj. zaplatí také on. Je to ve výsledku jedno, protože tyto odvody tak či tak zaměstnavatelé již odvádí státu, jen je nám řečeno, že zaměstnanci platí to a podnikatel ono.

  6. Zrušení této daně sníží cenu práce. Hlavně v prvotní fázi nebudou muset dlouhou dobu, možná až celou dekádu, zaměstnavatelé valorizovat mzdy. Ve výsledku se totiž stejně o úsporu na daních přirozeným způsobem podělí podnikatel se zaměstnancem, takže na tom vydělají i podnikatelé.

  7. Součástí této změny však musí být nekompromisní kontrola příjmů a výdajů korporací, zvláště velkých podniků a přísná kontrola odvodu daní. Optimalizace daní by měla být co nejvíce potlačována, mělo by se přistoupit ke zrušení daňových úlev, zvláště těch, které nejsou celoplošné, zejména u korporací, které daňové úlevy k provozu nepotřebují.


Jak řekl Benjamin Franklin: "Skutečný patriot neplatí daně." A víte proč to řekl? Ve Spojených státech se totiž do 2. poloviny 20. století vůbec neplatily daně, resp. fyzické osoby - občané neplatili daně. Daně mají platit pouze korporace, které využívají občany ke tvorbě zisku. Stát má pracovat pro občana a ne ho obírat o peníze! Daně by měli platit korporace. Proto se také Spojené státy staly největší ekonomikou světa a proto také, po zavedení daní pro fyz. osoby již prvenství ztrácejí a dluh jejich státu roste a roste, a to i když přehlídneme astronomické náklady na obranu USA.


Jsem přesvědčen, že korporace, které působí na území České republiky neplatí ani z poloviny takové daně, jaké by měly platit. Zaprvé je to dáno tím, že optimalizace daní a zisk, jsou cílem každého úspěšného manažera a šéfa podniku a zadruhé je to dáno tím, že pro stát je jaksi jednodušší vybírat daně z občanů. Navíc víte sami jak to v naší zkorumpované zemi chodí. Ruka ruku myje a podnikatelé mají k vládě mnohem blíž než občasné a to bychom měli právě změnit. Korporace ušetří ročně mnohonásobně více peněz, které se pak odrážejí v astronomických ziscích či v nadbytečně započítaných nákladech.


Výsledek však bude pozitivní pro všechny. I podnikatelé nakonec pochopí, že jim takový systém přinese větší zisky díky větší spotřebě populace a díky sníženým daním také nižší náklady na zaměstnance. Jde o win-win-win strategii. Občané ušetří a zbohatnou, stát prakticky o nic nepřijde jelikož zbohatne na vyšší spotřebě a díky nepřímým daním a DPH a podnikatelé? Prodají více zboží i služeb a budou mít levnější lidské zdroje.


Tento hlasovací bod najdete v 1. OKRUHU PROGRAMOVÝCH BODŮ jako: Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků.


------------------------------------


Lubomira Rokytová   Daskabát
petr hepnar
LB

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page