top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů

Navrhovatel: Pavel Krejčí


Bod č. 4 Zrušení financování politických neziskovekProgramový bod: Zrušení financování politických neziskovek

Úplný název: Zrušení financování politických neziskovek


Zkrácený název: Zrušení financování politických neziskovek


------------------------------------


Na téma politických neziskovek jsem vedl dlouhé debaty. Financování nemá neblahý vliv pouze na rozpočet, ale také na kulturní, hospodářský a politický vývoj celkově. Politické neziskovky se však velice chytře často maskují za různé prapodivné názvy a cíle.


V roce 2019 zaplatil zaplatil Úřad vlády 370 000 Kč za rozbory financování neziskových organizací ze státního rozpočtu. Ty se přitom podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu liší o více než tři miliardy korun oproti informacím ze státního rozpočtu. Kolem neziskovek je zkrátka totální mlha a mlží nejen vláda, ale další organizace napojené přímo na samotné neziskovky. Toto by se mělo jednou pro vždy rázně změnit.


Pokud jde o úspory rozpočtu, mohli bychom dlouze řešit, že se obtížně diskutuje, co je nebo není politická neziskovka. Největšími příjemci státních dotací mezi neziskovkami jsou sport, sociální věci, vzdělávání a kultura a ochrana památek. Co z toho je a není politické? Sport asi ne, i když si dokážu vzpomenout na kauzy proplétání sportovních svazů a státu, ale předpokládejme, že ten politický není. Mimochodem, největším příjemcem dotací mezi neziskovkami je Fotbalová asociace České republiky. Mimochodem je podivné, že zrovna fotbalu se tolik daří co se týče státní finanční pozornosti, ale jiné menší, avšak také důležité sporty nemají podporu žádnou. Dále asi politické nejsou dotace z ranku vzdělávání. Dotace Technologickému centru Akademie věd ČR nebo gymnáziím také vyřadíme. A vyndáme třeba také Horskou službu ČR. Kolik ušetříme? Krásných 10 miliard úspor z celkových 18 miliard. Mnoho neziskovek je prospěšných, takže když si odmyslíme, že by část věcí, které nyní dělají neziskovky, musel nově dělat stát přímo, náklady státu by byli mnohem vyšší, ale tak tomu zkrátka není u všech neziskovek.


Zde však nejde o úsporu, ačkoliv ani ta není malá. Jde o to, že mezi tyto politické neziskovky patří mnoho organizací, které jsou také financovány například mezinárodními organizacemi, které se podílejí na podněcování barevných revolucí v zahraničí či podněcování terorismu. Dále neziskovky, které realizují v ČR cenzuru, neziskovky financující integraci ilegálních uprchlíků, neziskovky, které kádrují nezávislá média a vytvářejí seznamy údajných ruských agentů viz Evropské hodnoty a další různé "Think-Tanky" atp.


Tento bod programu je mnohem spletitější a neustále se vše v tomto ranku mění z roku na rok. Cílem by tedy mělo být přísnější posuzování dotací a to tak aby nebyly tyto dotace využívány pro politické účely. Některé strany takto částečně financují své kampaně a financují další politické dinosaury, viz jako příklad za všechny Babišův Institut pro integraci ilegálních uprchlíků, jehož existence je nejen proti jakékoliv logice a morálce, ale slouží jako peněženka pro ministra Petříčka a jeho kamarády a věčně nenasytnou ČSSD. Politické neziskovky jsou zkrátka kasičkou pro různé ex agenty STB a další bývalé politické osobnosti a politické dinosaury jako pan Žantovský, Zieleniec, nebo rychlokvašky typu Jakub Janda a jim podobní. Většina těchto organizací není ani na státních příspěvcích závislá, většinou jsou financovány cizími mocnostmi nebo různými Think-Tanky a nadacemi jako Sorosův Open society fund apod. Meritem věci je však fakt, že tyto peníze putují na podvratnou činnost, na činnosti hraničící s vlastizradou, podporují se tím zkrátka živly, které pracují proti zájmu státu a jeho občanů, ve prospěch cizí moci. Financováním těchto organizací stát páchá nejen pomalou sebevraždu, ale také napomáhá působení organizací v ČR, které porušují Ženevské konvence a jsou líhní pofiderních osob napojených na různé mezinárodní kluby a cizí zájmy, kdy se často jedná o bezpečnostní ohrožení státu a občanů.


Některé neziskovky jsou dokonce financovány neziskovkami, které dostávají finanční poporu od státu, a ty je financují formou subdotací, což je absolutně nepřípustné, netransparentní a jak vidíte, stát sám neví, kolik komu co platí. Ani NKÚ to nebyl schopen přesně zjistit.


Zkrátka celkově je nutné uskutečnit audit na státní dotace na neziskové organizace, vyškrtnout neziskovky s politickým podtextem, přerozdělit také spravedlivým způsobem dotace mezi sporty atd. Je potřeba vnést jasná pravidla, aby se financování nezneužívalo, aby se dostalo do rukou skutečně potřebných spolků a nikoliv do rukou lidí a organizací podkopávající český stát, jeho mezinárodní suverenitu, svobodu a integritu jeho občanů.V roce 2016 jsme rozebírali politické neziskové organizace v pořadu Pavla Hlávky společně s Danielem Solisem.


-------------------------------------------


@Martin Pitner - Ústí n.L.


Lubomira Rokytová   Daskabát
Markéta Havlíčková

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů