top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů

Text s podrobnostmi ke druhému kolu hlasování o programu OH.


Dobrý den. Tak jsem tu zase, se slíbeným povídáním o tvorbě bodů programu OH. Držte si klobouky, bude to jízda! Nezastavujeme, máme totiž velké zpoždění. První anketa trvala na můj vkus moc dlouho, lidé pak získají pocit že je čas…

Ale program musíme mít co nejdříve, aby naši politici měli "střelivo" do svých proslovů a hlavně aby mohli (museli) vystupovat jednotně, což se neděje a škodí to. Jelikož jediným suverénem, ohledně směřování (programu) je dle stanov v OH členská základna, tak musí ta základna máknout.
Na tomto KS je článek předsedy OH, kde v sedmi bodech stanovuje cíle tohoto KS. Některé mohu splnit sám, některé splníme jen společně. Pojďme se na ně podívat :


1)Oficiální program OH sestavený v bodech a okruzích.

tento bod završí naše snažení a zároveň ukončí tento KS. Ve chvíli kdy všechny body, které splní kriteria ( neodporují stanovám, mají lobbovací článek…) "proženeme" anketou zmíněnou v úkolu číslo 6 s možností hlasovat "ano" - "ne" a pak je už bude hračka napasovat do okruhů…

2)Sestavit vizi toho jak by měl fungovat náš stát dle receptu Občanského hnutí a jak by měl fungovat na konci volebního období 2025, ve kterém se uplatnil Program OH.

Vizi může sestavovat pracovní tým až proběhne bod 1), který nám dodá mustr…

3) Ke každému bodu programu připravit obohacující studii , se všemi pozitivy i negativy a zároveň nabídnout řešení, jak negativa minimalizovat.

… tady vážení je prostor pro vás! Aby mohl být bod programu zařazen do závěrečné ostré ankety, musí mít tuto studii. Ta bude publikována zde na KS. Jinak se bod v hlasování neobjeví. Více o tom napíšu v "návodu" níže až proberu předsedovy úkoly.

4)Vytvořit diskusi, případně i několik diskusí, ideálně udělat nějakou live video-diskusi, kde budou členové OH program společně rozebírat, bylo by ideální přizvat i odborníky atd.

Diskuse o jednotlivych bodech bude pod lobbovacimi články (studiemi) tady na KS. Pokud navrhovatel bodu chce uspořádat videokonferenci, dá to na vědomí zde na KS (s uvedením datumu, času a aplikace pomocí které to bude realizováno) a až potom to může propagovat i jinde.

5)Je potřeba základní představu členské základny o Programu postavit do náležité formy tak aby si jednotlivé body neodporovaly a aby byl koncept komplexní, ucelený a obhajitelný.

… toto je práce pro mě. Pokud bude u nějakého bodu (bodů) hrozit kolize s jiným bodem, nebo s stanovami OH budu to řešit s navrhovateli těchto bodů.

6)Kulatý stůl musí vydat na závěr memorandum, ve kterém jasně vydefinuje návrh - konkrétní podobu programu, pro hlasování Národního sněmu. Hlasování NS o Oficiálním programu OH bude naplánováno následně po ukončení tohoto KS. Členská základna pak ve volbě PRO - PROTI bude hlasovat pro přijetí či proti přijetí této podoby programu.

opět práce pro mě. Všechny body co splní náležitosti budou zařazeny do ankety hlasování NS, kterou zřídí předsednictvo. Znění bodů předám v termínu, který bude uveden níže v tzv. Jízdním řádu.

7)Programová teze nesmí jít proti Hlavním programovým cílům Občanského hnutí, viz. čl. 2 Stanov OH.

navrhovatelé bodů, přečtěte si prosím tento článek stanov. Body které půjdou proti němu, nemohou být v memorandu a tudíž zařazeny v ostré anketě!


Návod k návrhu bodu

Lobbovací článek (studie), musí obsahovat v úvodu:

1)Jméno navrhovatele

2) přesný (zkrácený) název pod kterým byl uveden v anketě prvního kola

3) úplný název (třeba formou nadpisu)

4) nový zkrácený název. Pouze pokud vám nevyhovuje ten z minula. Jelikož z technických důvodů může mít název bodu ankety jen 60 znaků včetně mezer musíte vymyslet název v tomto rozsahu.

Dál už je to na vás. Měla by být zmíněná pozitiva i negativa dle úkolu číslo 3 od předsedy, který jsem uvedl výše. Pokud budou negativa po případném splnění bodu nezanedbatelná, bylo by dobré se zmínit o možnostech jejich eliminace. Také by bylo dobré uvést, co je třeba ještě diskutovat atd… je to váš bod. Lobbujte jak je libo. Na závěr kdyžtak upřesněte směr případné diskuse, čas videokonference atd…

Jak vidíte nic složitého. Možná to někdo bude považovat za opruz. Ale pokud si máme v OH vše tvořit sami a vyvarovat se tím jevu "o nás bez nás" opravdu nejde to jinak. Každý bod by měl mít dle mojí představy "duchovního otce" a patrona. Ve sněmovně říkají zpravodaje. Ono totiž pokud si musím bod obhájit a starat se o něj, tak je to něco jiného než ho jen "prsknout" do ankety a výklad a obhajobu nechat na jiných.Jízdní řád tohoto kulatého stolu:

Tento(náročný) časový plán byl dán na vědomí předsednictvu 1.4. a to nevzneslo námitky.


Do 6.4.

se každý navrhovatel přihlásí ke "svému" téma (bodu) který poslal do jednoho ze dvou okruhů ankety a ten byl do ní úspěšně zařazen. Je třeba to jednoduše napsat sem na KS. Stačí jméno a znění bodu (bodů).

Od 7.4. do 8.4.

si mohou zájemci rozebrat body, ke kterým se nikdo nehlásí. Takové body určitě budou. Buď již navrhovatel opustil naše řady, nebo to jen prostě vzdal a nepokusil se splnit požadavky druhého kola hlasování ostré ankety. Tyto body vypíšu sem do KS 6.4. večer

9.4. až 13.4.

Každý napíše lobbovací článek dle popsaných kritérií a bude ho publikovat zde na tomto KS aby mohl být diskutován. Pokud se rozhodne ho publikovat i jinde (krajské stránky OH) není problém ale diskuse by měla pro přehlednost probíhat na jednom místě, zde na KS.

14.4. až 17.4.

V tomto čase budu sestavovat memorandum, které bude obsahovat všechny body, splnivší kritéria, daná předsedou a upřesněná výše v "návodu". To pak neprodleně předložím předsednictvu a požádám jej o vyhlášení hlasování NS.

Vím, že je to fičák, ale jinak to nejde. Mnoho času se ztratilo rozvleklostí prvního kola hlasování. I tak nebude program dříve než na začátku května a to je jen tak tak. Politici (naši reprezentanti) totiž budou potřebovat nějaký čas, na prostudování bodů a jejich průvodních studií (i proto je vyžadujeme) a také jim čas zaberou případné korekce jejich projevů. Ty musí být totiž, od okamžiku schválení konečného znění "oficiálního programu Občanského Hnutí" Národním Sněmem v úplném souladu s timto oficiálními programem (vůlí členské základny) jak praví stanovy OH!!
Lubomira Rokytová   Daskabát

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page