top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů

NÁVRH ZNĚNÍ MEMORANDA


Zde v tomto vláknu budu dávat pomalu dohromady návrh memoranda pro tento KS. Formou linků budu odkazovat na jednotlivé obhajovací studie a nové návrhy.


VIZE OH 2025


Chceme Evropu svobodných suverénních národních států, kde každý národ má svoji kulturu, bohaté dějiny a tradice. Chceme, aby se Evropa podobala spíše rozkvetlé louce plné nejrůznějších květů, než rozlehlé monokultuře. Chceme být součástí Evropy, ve které budou jednotlivé státy spolu obchodovat, spolupracovat na společných projektech na základě dobrovolnosti a vzájemné prospěšnosti, kde lidé mohou svobodně cestovat, poznávat jiné země a kultury a tak se vzájemně obohacovat. Podle nás by si evropské státy měly společně bránit své hranice před lidmi, kteří nerespektují naše tradice a svobodný způsob života, za který naši předci bojovali a umírali.

Chceme, aby se v naší zemi dodržovala ústava a listina základních práv a svobod. Aby lidé v naší zemi byli jednotní, všichni měli stejná práva a povinnosti, nikdo nebyl znevýhodňován pod nejrůznějšími záminkami. Chceme lidi sjednotit společným cílem hledání pravdy, protože pokud najdeme pravdu, už nás nebude nic rozdělovat. Chceme, aby v naší zemi byla svoboda slova nejen na internetu, ale i ve veřejnoprávních médiích, kam by měli mít přístup i lidé s jinými názory, než jsou ty hlavního názorového proudu, neboť na svobodě slova je založena demokracie.


Chceme vytvořit svobodnou a prosperující zemi, ve které budou šťastně žít naše děti a nebudou doplácet na naše chyby a splácet naše dluhy. Zemi, ve které se nerostné bohatství využívá ve prospěch občanů, zemi, ve které jsou podporováni lidé tvořící hodnoty, ať už ve formě zboží, služeb nebo poznání, zemi, ve které mohou lidé důstojně žít, být za svou práci náležitě odměněni, aby mohli uživit svoji rodinu, měli důstojné bydlení, kvalitní potraviny, byli zdraví, mohli žít šťastný život a měli i jistotu důstojného důchodu, pokud celý život v naší vlasti pracovali. Naopak bychom neměli podporovat ty, kteří odmítají pracovat a chtějí na našem systému parazitovat.

Pokud se nám má v naší zemi dařit, musíme si sami tvořit naši budoucnost, protože jinak nám ji vytvoří někdo jiný, ten už si ale bude hájit své zájmy, nikoliv naše. Způsob, jakým to lze uskutečnit, je přímá demokracie, kdy přímo lidé určují, co se uskuteční a co ne, nikoli nadnárodní společnosti nebo miliardáři prostřednictvím politického vlivu, ale i oni mají možnost vznést návrh a přesvědčit většinu, že jeho prosazení je pro společnost prospěšné.


Chceme vytvořit spravedlivý a zároveň solidární systém, ve kterém mají nárok na kvalitní a důstojný život jak lidé, kteří vykonávají svoji práci na základě vystudované vysoké školy nebo schopností, kterými byli obdařeni a které rozvíjeli, tak i lidé s nízkým vzděláním, kteří tolik štěstí neměli. Chceme, aby všichni lidé měli stejnou šanci se vzdělávat, byly dostupné kvalitní domácí potraviny s nízkou cenou a byla pro všechny stejně dostupná lékařská péče. Dále se chceme zaměřit na zdanění velkých společností, které se placením daní mnohdy úspěšně vyhýbají, a to i těch internetových.

Naší hlavní prioritou musí být školství a snaha o harmonický způsob vývoje a život dětí, který je efektivnější než vývoj zaměřený na výkon. Díky poznání můžeme vyřešit mnoho problémů naší společnosti a obnovit národní hospodářství, které by mělo být vlastněno lidmi v naší zemi a zisky vracet do naší ekonomiky. Naším cílem je minimalizovat toky peněz do zahraničí a mít vyrovnanou obchodní bilanci s jinými státy. Musíme začít hájit zájmy naší země a tudíž i každého z nás. Peníze by měly sloužit jako prostředek směny a měly by se získávat tvorbou hodnot, nikoliv spekulacemi.

Aby měly naše národy nějakou budoucnost, musíme zvýšit velmi nízkou porodnost, proto chceme maximálně podporovat rodiny. Každá rodina by měla mít nejlépe své vlastní bydlení nebo možnost levného dostupného bydlení. Rodiny by měly být podporované nejrůznějšími benefity. Mělo by být běžné, aby byly v rodině alespoň tři děti. Dále je třeba zastavit snižující se plodnost mužů i žen, zastavit zvyšující se výskyt nejrůznějších onemocnění, jako je cukrovka, obezita, autismus, rakovina a mnoho dalších. Chceme pracovat na vytvoření lidštějšího systému, který by snížil velké nároky na jednotlivé lidi a míru stresu. Velký vliv na naše zdraví má kvalita potravin, proto chceme podporovat naše malé a střední zemědělce, protože potraviny trhané nezralé a cestující tisíce kilometrů mají minimum živin, o které nám jde. Pro naše zdraví je také důležité čisté životní prostředí a ekologie, musíme ale postupovat s rozvahou a nezničit si radikálními kroky naši ekonomiku.


ZÁKLADNÍ PROGRAM OH (viz základní vize - výstupní článek)


I. Vyrovnání státního rozpočtu (3, 4, 20, 30, 31)

II. Obnova státní suverenity ( 1, 2, 5, 13, 14, 15, 16, 36, 37, 38)

III. Spravedlivý a solidární systém (21, 24, 25, 26, 42)

IV. Osobní svoboda a rozhodování o sobě a své zemi (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 29, 35, 38)

V. Školství a sport (27, 28)

VI. Podpora rodin a zvýšení porodnosti (33, 34, 41, 43)

VII. Obnovení potravinové soběstačnosti (2, 17, 18, 19, 44)

VIII. Zdravotnictví a zdravý způsob života (10, 8, 9, 38)

IX. Práva zvířat a ochrana životního prostředí (39, 44, 45)

X. Ekonomika a daně (5, 30, 31, 35, 3, 4, 21)


Máme zde nové či staro-nové návrhy, které se v prvním kole nedostaly do užšího výběru a návrhy, které by rádi členové přidali do programu k hlasování:Navrhujeme bod 32 - zrušení EET vyškrtnout. Kontrola výběru podnikatelských daní je sice všeobecně nepopulární, ale je však nutná abychom mohli financovat státní kasu, zvláště pokud hodláme zrušit daňovou zátěž obyvatel, zvláště pak Daň ze závislé činnosti a f.p. Pokud máme přejít k daňovému systému, ve kterém podnikatelé platí daně namísto občanů, k systému ve kterém je občan svobodný a není defacto otrokem, musíme daňovou povinnost převést na firmy, podnikatele a korporace. Zrušení přímých daní fyz. osob musí být vyvažováno pečlivým výběrem a kontrolou daní podnikatelů, kteří využívají příležitosti podnikat v ČR a využívat lidské zdroje (občany) ke generování zisku. Občan nemá být v našem modelu tím kdo platí daně, ale podnikatelé. Zrušením EET bychom se dostali o krok zpět. Administrativa, která EET zavedla si však neuvědomila fakt, že tímto krokem, pokud nevyváží daňové úlevy na straně zaměstnanců a živnostníků, způsobí ekonomickou recesi a likvidaci zejména menších a středních podniků. Pokud mají podnikatelé platit daně, musí však mít vysoký příjem zakázek a nízké vstupy. EET hodláme vyvažovat Zrušením daní ze záv.činn. a f.p., podporou podnikání, snížením administrativní zátěže a v budoucnu i snížením daňové zátěže samotných podnikatelů. Zrušení EET by však vedlo k opětovné optimalizaci daní na straně podnikatelů a zrušení daní fyz. osob by již nebylo možné.


Navrhujeme bod 40 - vytvoření banky OH prozatím vyškrtnout. Nejde o politický cíl, nejde o programový bod, nedisponujeme na takovou operaci kapitálem, tento bod je zcela nereálný v současných podmínkách.

 • Lubomira Rokytová  Daskabát
  LB
  petr hepnar
  Pavla Marková

  O nás

  Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

  členů

  bottom of page