top of page

KS: Oficiální Program OH

Veřejná·52 členů
Připíchnutý příspěvekDnešním dnem byl úspěšně uzavřen již druhý kulatý stůl na téma Program Občanského hnutí s názvem KS: Oficiální program OH.


Účel založení tohoto kulatého stolu byl splněn a níže vám předkládám závěrečné memorandum.


Závěrem bychom měli dodat, že předkládané memorandum je sestavené z prací mnoha členů občanského hnutí, že jde o kolektivní dílo, na kterém jsme ustavičně pracovali půl roku, dílo, na které můžeme být právem hrdi. Jde o první podobu programu s obhajobou ke každému bodu, rozdělené do tematických okruhů. Program nabízí krom jiného také vizi, se kterou jsme náš politický program sestavovali. Základní kámen je položen, nyní bude třeba abychom na každý z daných bodů vytvořili kulatý stůl a postupně diskutovali a dobrali se nejlepších možných postupů a návrhů.


Důležité poznamenat, že jde o hrubý materiál, který není určen k prezentování. Je sestaven z autorských textů, draftů a konceptů, je potřeba ještě mnoho jazykových úprav a zušlechtění celého programu a programové vize. Nicméně ideově je náš cíl již naplněn, memorandum je hotovo.


Děkuji všem zúčastněným, kteří přiložili ruku k dílu!


Memorandum pro vás sestavil: @Pavel KrejčíMemorandum KS Oficiální program OH - final 3.6.2021
.pdf
Download PDF • 1.06MBLubomira Rokytová   Daskabát
Eva Krutská

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů