top of page

KS: Insolvence

Veřejná·5 členů

Dnes jsem na toto téma hovořil s nezávislým expertem JUDr. Přemyslem Kubíčkem z Českých Budějovic, který se tématy exekucí a insolvencemi zabývá profesionálně velice dlouhou dobu. Děkuji velice @marta.prochazkova za zprostředkování diskuse a kontaktu, nyní jsem již ve spojení s panem doktorem a brzy nám připraví návrhy pro naše programové teze.


Do července by nám také připravil podrobný elaborát, ve kterém by do detailu rozvedl navrhované řešení změn.


V brzské době by nám však měl poskytnout již první nástřel řešení a bodů, které bychom mohli zahrnout do programu, body, které jsou v této problematice zásadní.

Markéta Havlíčková

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page