top of page

KS: Insolvence

Veřejná·5 členů

Všichni jistě víte, že slibovaný Insolvenční zákon, čili zák. Zákon č. 182/2006 Sb. se potýká s hrubými nedostatky. V praxi to vypadá tak, že insolvenční proces je velice problematický, realizace zdlouhavá, že si insolvenci nemůže dovolit každý, jelikož bez právníka či specializované kanceláře není možné insolvenční proces ani zahájit, je na snadě, že je potřeba bojovat za jeho změnu, tak aby byl praktický a aby občanům, kteří se ocitli díky dluhové pasti na dně, svitla naděje na nový začátek. Proto jsme se rozhodli na toto téma vytvořit tento kulatý stůl. Děkujeme všem kdo se přidají do diskuse či přispějí svými znalostmi a zkušenostmi!

Markéta Havlíčková

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page