top of page

KS: Aquaponie

Veřejná·5 členů

Martin Pitner - Ústí n.L. před 21hod · Upraveno: před 21hod Zdravím všechny kolemjdoucí. Na úvod jsem zkopíroval článek z fóra. Teď, když má aquaponie vlastní KS, tak patří sem.

Proč jsem pro aquaponii?

Zdravím všechny kolegy OH! Volbu předsedy máme zdárně za sebou a nastává práce, na kterou jsem se moc těšil. Je to tvorba našeho budoucího programu. Do ankety, ve které o programu hlasujeme jsem si dovolil přispět hned několika tématy. Za každé téma, bych chtěl lobbovat článkem (pokud čas dovolí), ve kterém ho trochu rozeberu a pokusím se tak obhájit svůj návrh. Moc rád bych rozpoutal diskusi, ve které bychom toto téma zaprvé podrobili případné oponentuře, za druhé zodpověděli dotazy a doplnili informace, na které jsem třeba při psaní zapoměl. AQUAPONIE Jako první budu psát o akvaponii: je to moderní ekologický způsob pěstování potravin, zatím několika druhů zeleniny a dvou, nebo tří druhů ryb. Píšu zatím, protože celé toto odvětví je nyní v překotném vývoji a co platí dnes, nemusí platit zítra. Hned na začátku bych chtěl upozornit, že nejde o hydroponii i když z ní vychází. Ta totiž v podobě, jak je dnes praktikována a na západ od nás bohatě dotována, je jen chemickou továrnou na pěstování potravin. Snaha o co nejvyšší výnosy vede k používání rostlinných hormonů a umělých hnojiv, která jsou vstřikována trubičkami přímo ke kořínkům speciálně vyšlechtěných rostlin. Ty se vůbec nepodobají tomu, jak jsme zvyklí tyto rostliny vídat třeba na zahrádce. Například keře rajčat vypadají jako 20 metrů dlouhý šlahoun s pár listy na vrcholu. Každý si umí představit, jak to asi chutná… Aquaponie je jiné kafe! Je to přírodní princip využívaný v integrovaných systémech kombinující chov ryb a pěstování rostlin. Samotný název je spojením slov akvakultura a hydroponie, vystihující spojení těchto technologií. Akvaponie je snahou o vytvoření ekosystému podobného tomu přírodnímu. Například v řece jsou rybí výkaly sedimentovány a rozpuštěny. Poté dochází k jejich degradaci a přeměně sloučenin na jiné látky, které jsou využity dalšími mikroorganismy, planktonem a rostlinami. Na rozdíl od přirozeného ekosystému je akvaponický systém uzavřená soustava vytvořená člověkem, ale snažící se přírodu co nejvíce napodobit. Do procesu vstupuje rybí potěr, speciální krmivo (na přírodní bázi), čistá voda, sluneční nebo umělé světlo (dle druhu aquaponické farmy), elektřina na pohon technologie a sazenice zeleniny. Voda je čerpána v uzavřeném okruhu a nevzniká žádný odpad, je jen doplňována ta co se odpaří. Farma může být teoreticky umístěna na severním pólu i na rovníku a pokud bude mít dostatečný zdroj energie ( ideálně ekologický) , tak výnosy budou totožné kdekoli na Zemi. Zároveň je tento způsob naprosto odolný, vůči změnách podnebí, suchu a v případě podzemní varianty i znečištění půdy a vzduchu! Další výhodou je úspora nákladů na dopravu. Ideální situace je, když každé větší město má svoji farmu. Vzhledem k špičkové technologií je potřebná výměra malá (výnos na plochu až 10x vyšší proti klasickému zemědělství). Jedinou nevýhodou jsou vyšší náklady. To však bude platit dočasně. S rozvojem poznání a růstem výměry (a počtu) aquaponických farem náklady budou klesat. Navíc, pokud si uvědomíme, že výsledkem jsou potraviny které překonávají obsahem živin a chemickou nezávadností normy pro Bio potraviny (někdy i mnohonásobně), tak náklady zase tak vysoké nejsou. Naprostou senzací je, že v tomto oboru dosahujeme špičkových výsledků a jsme světovým lídrem výzkumu. Bohužel dotační strategie EU a skutečnost, že na postu premiéra a ministra zemědělství sedí lidé, kterým se tyto technologie nehodí a raději peníze sypou do řepky a jiných, již překonaných a zastaralých záležitostí, způsobuje podfinancovanost tohoto oboru u nás. A to je výzva pro naše hnutí. Protože podporovat obory špičkové úrovně je vlastenecké a hlavně chytré a perspektivní. Stát získá zdravější obyvatele, výnos z patentů a naše firmy vydělají i na výstavbě farem v zahraničí. Na závěr sem dám odkaz na video, které vydá za tisíc slov. Půjčil jsem si jej na stránkách Future farming, jedné z aquaponických firem. https://youtu.be/xMhUv0eT2qk

Pavel Mašek

O nás

Vítejte ve skupině! Můžete být v kontaktu s dalšími členy, m...

členů

bottom of page